Op Aziatische rondreis

De markten: kort op de bal

Lagere inflatie, rente status-quo en een fikse waarschuwing

Een snelle Aziatische update brengt ons vanochtend van Zuid-Koreaanse inflatiecijfers via prijsindicatoren voor de Japanse hoofdstad Tokyo en de rentebeslissing in Australië tot een negatieve ratingbeslissing voor China.

De Zuid-Koreaanse inflatie viel in november meer dan verwacht terug. Een maand-op-maanddaling van 0.6% brengt het jaarcijfer terug tot 3.3% (van 3.8% tov 3.5% consensus) na drie (onverwachte) versnellingen. Een stevige terugval in energie- en voedselprijzen lag aan de basis, maar onderliggende kerninflatie vertraagde ook van 3.2% tot 3%. De cijfers bieden meer comfort aan de Zuid-Koreaanse centrale bank. Die bracht vorige week de moeilijke boodschap van hogere inflatievooruitzichten in combinatie met een iets minder sterk engagement tot hogere rentes voor langer. De toezegging om de beleidsrente "geruime tijd" restrictief te houden, maakte plaats voor de mededeling dat de rente gedurende een voldoende lange periode restrictief zou blijven om ervoor te zorgen dat de inflatie naar haar doel convergeert. De Zuid-Koreaanse beleidsrente bedraagt sinds januari 3.5%, het hoogste niveau in 15 jaar.

In de Japanse hoofdstad nam de prijsdruk in november ook af. De maatstaf die abstractie maakt van verse voeding – favoriet van de Bank of Japan – vertraagde van 2.7% tot 2.3%. Tokyo inflatie wordt voor de nationale cijfers gepubliceerd en heeft de meest marktwaarde. Opnieuw zijn lagere energieprijzen (gas en elektriciteit) de voornaamste oorzaak. Ze ondersteunen de BoJ-these dat de Japanse inflatie-opstoot boven de 2%-doelstelling slechts een tijdelijk fenomeen. De BoJ kan zo vasthouden aan haar Kaizen-aanpak van beleidsnormalisatie. Het voorbije jaar wijzigde ze maximale afwijking rond de 0%-doelstelling voor de 10-jaarsrente trapsgewijs van 25 tot 50 en vervolgens 100 basispunten. Die maximale afwijking transformeerde van een harde grens (no pasaran) naar een soepele die niet meer op dagbasis verdedigd wordt. Aan de effectieve beleidsrente (-0.1%) sleutelde de BoJ ondanks marktdruk (JPY) niet. Dankzij de correctie lager in Amerikaanse rentes, kreeg de Japanse centrale bank zelf iets meer ademruimte via een beperkt muntherstel. De situatie verbeterde niet structureel, maar werd wel minder precair. (USD/JPY 147 tov 152 top).

De Australische centrale bank (RBA) hield de beleidsrente onveranderd op 4.35%. Vorige maand verhoogde ze de rente na een pauze van 4 maanden omdat ze oordeelde dat het disinflatieproces te traag verliep. Sinds die meeting waren er te weinig cijfers om de beleidskoers nu al opnieuw bij te sturen. De RBA blijft data-afhankelijk en zal indien nodig het monetaire beleid nog verder verstrakken. De markt had na de strenge taal van de Nieuw-Zeelandse centrale bank vorige week verwacht dat de Australische buren de tred zouden volgen. Het verklaart waarom de Aussie dollar het vanochtend iets lastiger heeft (AUD/USD < 0.66) en waarom de korte AUD swap rentes zo’n 5-tal basispunten verliezen.

Eindigen doen we onze reis in China. Kredietbeoordelaar Moody’s verlaagde de outlook op de Chinese A1-rating van stabiel tot negatief. Het ratingbedrijf is bezorgd over het onhoudbare (?) schuldtraject. Beleidsmakers zetten nog maar eens een hefboom onder hun fiscale stimulus naar aanleiding van de vastgoedcrisis. De beslissing kwam net voor sluiting van de Aziatische beurzen en zorgde voor een valversnelling. De belangrijkste Chinese indices verliezen tot 2%. De Chinese yuan verzwakt richting USD/CNY 7.15.

 

Grafiek: Shanghai Composite Index – Moody’s bezorgt Chinese beurs een nieuwe klap

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse rentes eindigen vorige week met een uitschuiver

Amerikaanse rentes eindigen vorige week met een uitschuiver

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt