Markt negeert Fed-voorzitter Powell

De markten: kort op de bal

Nieuwe correctieve dieptepunten op rentemarkt

Zelfs Fed-voorzitter Powell slaagde er vrijdag niet in om markten op andere gedachten te brengen. In de laatste publieke verschijning voor de Fed-meeting van 13 december onderstreepte hij dat het te vroeg is voor speculatie over een minder restrictief monetair beleid. Het is zelfs te vroeg om te concluderen dat de doorgevoerde monetaire verstrakking voldoende is om inflatie met zekerheid richting de 2%-doelstelling te begeleiden. Het laatste wat de Fed nu wil is dat anticipatie op een minder restrictief beleid de groei (en inflatie) opnieuw aanwakkert voor het target behaald is. De forse rentecorrectie lager, stevige beursrally en dollarzwakte zorgen voor een stevige versoepeling van de financiële marktcondities. Ze zijn het meest gunstig sinds begin augustus en komen als een boemerang terug voor de Amerikaanse centrale bank. In oktober schermden een aantal Fed-leden met strakkere financiële condities als substituut voor een renteverhoging.

De markt blijft intussen vol inzetten op snelle renteverlagingen. Een teleurstellend ISM-vertrouwen uit de verwerkende nijverheid (46.7 ten opzichte van 47.8 verwacht) gooide vrijdag olie op het vuur. Een iets minder snelle terugval in het aantal nieuwe bestellingen was één van de weinige lichtpunten. Het korte eind van de curve verloor opnieuw meer dan 10 basispunten en zet nieuwe correctieve dieptepunten (VS 2j: 4.54%). EUR/USD sloot uiteindelijk nagenoeg onveranderd (1.0880) na een dagdieptepunt rond 1.0840. Amerikaanse beurzen wonnen opnieuw tussen 0.55% en 0.85%. Er valt voorlopig weinig te beginnen tegen de sterke marktstroom. In de aanloop naar de Fed- en ECB-beleidsvergaderingen van volgende week blijft dat waarschijnlijk het geval. Met het ISM-vertrouwen uit de dienstensector (morgen), het tewerkstellingsrapport van loonstrookjesverwerker ADP (morgen) en payrolls (vrijdag) staan er langs Amerikaanse kant nog een aantal belangrijke cijfers op de agenda. Voorlopig reageert de markt nog steeds asymmetrisch op zwakkere data. 

 

Amerikaanse 2j-rente (weekgrafiek); nieuw correctief dieptepunt

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese dienstensector ontsnapt uit halfjarige krimp

Europese dienstensector ontsnapt uit halfjarige krimp

EU spijst Poolse bankrekening met 6 miljard euro

EU spijst Poolse bankrekening met 6 miljard euro

Chinese banken verlagen vijfjarig tarief meer dan verwacht

Chinese banken verlagen vijfjarig tarief meer dan verwacht

Rentemarkten halen bakzeil na sterke cijfers en Powell interview

Rentemarkten halen bakzeil na sterke cijfers en Powell interview