Moody’s trekt vooruitzicht Tsjechische kredietscore op tot stabiel

De markten: kort op de bal

Tsjechië (terug) op gelijke voet met België

Het kredietagentschap Moody’s velde afgelopen vrijdag een nieuw oordeel over de Tsjechische kredietwaardigheid. Het behoudt de Aa3-rating maar trekt het vooruitzicht op van negatief naar stabiel (idem als België). Moody’s hanteerde een negatieve outlook in de nasleep van de energiecrisis. Tsjechië importeerde maar liefst 98% van zijn gas uit Rusland. Het land diversifieerde zich ondertussen volledig weg van Moskou. Daarmee verdwijnt voor Moody’s een kritiek risico. De impact van structureel hogere energieprijzen is bovendien beperkt, zegt het. Het belang van de energie-intensieve sector beloopt slechts zo’n 3.5% van het bbp. Nog positief voor de toekomst: de geplande fiscale consolidatie van +/- 2% van het bbp over de komende twee jaar (CZK 137 miljard). Dit dringt de tekorten terug tot 2.4% en 2% in 2024 en 2025 waardoor de van 30% in 2019 tot 44.8% in 2023 opgelopen schuldgraad zal stabiliseren. Het agentschap loopt voorts hoog op van de uitgebreide pensioenhervorming. De volledige uitrol gebeurt tegen eind 2024 en zal de vergrijzingskosten aanzienlijk drukken.

Moody’s baseert de vierde beste score van Aa3 op Tsjechië ’s sterke fundamenten. Het competitieve Centraal-Europese land kent robuuste groei en een stijgend inkomen- en welvaartsniveau. Moody’s verwacht na de contractie met 0.3% in 2023, een expansie van 1.9% volgend jaar en 2.3% in 2025 o.a. dankzij positieve reële loongroei, stevige (deels EU-gefinancierde) investeringen en oplopende externe (lees Duitse) vraag. Het institutioneel kader is van hoge kwaliteit en voert effectief beleid. Ondanks de forse stijging in de afgelopen jaren, is de Tsjechische schuldgraad in de internationale vergelijking nog altijd laag. Moody’s merkt wel enkele belangrijke uitdagingen op. De hoge afhankelijkheid van de automobielsector, die bovendien in volle transitie is, is er zo een. Productiviteitsgroei handhaven en de vergrijzing zijn eveneens belangrijke aandachtspunten.

De Tsjechische kroon haalt vanmorgen se schouders op. EUR/CZK verstevigt onder impuls van een sterkere euro richting 24.41. Het muntenpaar tikte midden oktober het hoogste niveau sinds de zomer van vorig jaar aan (EUR/CZK 24.75) in anticipatie van de markt op de versoepelingscyclus van de Tsjechische centrale bank. Maar de CNB wil niet overhaast te werk gaan. We verwachten de eerste renteknip met 25 bpn pas in december met een zeer reëel risico op uitstel tot begin 2024.

EUR/CZK

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese dienstensector ontsnapt uit halfjarige krimp

Europese dienstensector ontsnapt uit halfjarige krimp

EU spijst Poolse bankrekening met 6 miljard euro

EU spijst Poolse bankrekening met 6 miljard euro

Chinese banken verlagen vijfjarig tarief meer dan verwacht

Chinese banken verlagen vijfjarig tarief meer dan verwacht

Rentemarkten halen bakzeil na sterke cijfers en Powell interview

Rentemarkten halen bakzeil na sterke cijfers en Powell interview