vlagecOpening
vlagecOpening

Turkse centrale bank verhoogt beleidsrente tot 40%

De markten: kort op de bal

Lira profiteert voorlopig nauwelijks

Het is ooit anders geweest, maar de Turkse centrale bank (CBRT) verraste de markt gisteren met een groter dan verwachte renteverhoging van 500 basispunten en bracht de beleidsrente op 40%. De markt verwachtte “slechts” 250 bpn.

Even ter herinnering: in mei stond de beleidsrente ondanks torenhoge inflatie nog op 8.5%. Na de verkiezingen liet President Erdogan een ‘monetaire regime-verandering’ toe. Hij liet zijn visie varen dat hogere rentes de inflatie niet afremmen maar voeden. Onder leiding van de nieuwe voorzitster, Hafize Gaye Erkan, nam de centrale bank een bocht van 180 graden en startte met de implementatie van een meer orthodox, marktgericht beleid.

De Turkse inflatie bedroeg 3.43% M/M en 61.36% J/J in oktober. De kerninflatie klokte af op 69.76% J/J. In haar inflatierapport verhoogde de CBRT haar inflatieverwachting voor eind dit jaar nog met 7 procentpunten tot 65%. Na een verdere stijging in de eerste helft van volgend jaar, zet ze in op een afkoeling richting 36% eind volgend jaar. Ondanks die kortetermijntrend, gaf de CBRT aan dat het grootste deel van de renteverhogingen nu waarschijnlijk achter de rug is. Volgens de centrale bank nadert de beleidsrente stilaan een niveau dat voldoende restrictief is om het desinflatieproces op het juiste pad te brengen. In dit verband ziet de CBRT stilaan tekenen dat de eerdere verstrakking de binnenlandse vraag tempert, inflatieverwachtingen verbeteren en dat bedrijven gematigder worden in hun prijszetting. Ook in termen van externe financiële stabiliteit is er vooruitgang. Door de vertragende binnenlandse vraag verbetert de externe positie, de FX reserves van de centrale bank stijgen en de CBRT ziet ook eerste signalen van herstel in de (externe & interne) vraag naar lira-activa. Dat moet geleidelijk aan de daling van de lira een halt toeroepen. Analisten gaan nu uit van een mogelijk laatste renteverhoging met 250 bpn in december.

De meer orthodoxe politiek van de CBRT en meer markgeoriënteerde aanpak zorgen voorlopig niet voor een herstel van de munt. De lira zette deze week nog nieuw historische dieptepunten tegen de euro en de dollar. De daling vertraagde recent wel en dat proces kan zich verderzetten. De nog steeds diepe negatieve reële rente maakt de lira kwetsbaar, zeker als de rentes in de kernlanden (VS en EMU) opnieuw zouden aantrekken na de recente correctie. 
 

Figuur - EUR/TRY: CBRT geeft lira bijkomende steun, maar voorlopig nog geen trendommekeer

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese dienstensector ontsnapt uit halfjarige krimp

Europese dienstensector ontsnapt uit halfjarige krimp

EU spijst Poolse bankrekening met 6 miljard euro

EU spijst Poolse bankrekening met 6 miljard euro

Chinese banken verlagen vijfjarig tarief meer dan verwacht

Chinese banken verlagen vijfjarig tarief meer dan verwacht

Rentemarkten halen bakzeil na sterke cijfers en Powell interview

Rentemarkten halen bakzeil na sterke cijfers en Powell interview