OPEC stelt vergadering over 2024 productieniveaus uit

De markten: kort op de bal

Brent olie daalt (even?) beneden $80 p/vat

vlagecolie

Onrust op de oliemarkt gisteren nadat het OPEC+ kartel een geplande vergadering in Wenen dit weekend uitstelde tot volgende week donderdag. De prijs voor de Brent referentie dook even van meer dan $82 p/vat tot $78.5 maar aan het einde van de dag was het grootste deel van de daling al opnieuw ongedaan gemaakt.

Het OPEC+ kartel probeert al een hele tijd vraag en aanbod in balans te houden met productiebeperkingen zowel op het niveau van het geheel van het kartel als vrijwillige bijkomende beperkingen van Saudi-Arabië (1 mln vaten p/d) en Rusland (300 000 vaten p/d). Een aantal Afrikaanse landen (Angola, Nigeria, Congo) stemden eerder in met (tijdelijke) beperkingen, maar die konden ongedaan gemaakt worden na een onderzoek/audit van hun productiecapaciteit. Dat onderzoek viel naar verluidt negatief uit voor de betrokken landen, maar die verklaren zich niet akkoord en willen toch hun productie verhogen. Dat was blijkbaar onaanvaardbaar voor Saudi-Arabië dat vindt dat het al een te groot deel van de inspanning doet om de olieprijs te ondersteunen.

De onderhandelingen over de productieniveaus voor 2024 is tot nader bericht vooral een tactisch steekspel. Het volledig uitblijven van een akkoord dreigt tot een fors overaanbod te zorgen. De prijsreactie gisteren geeft aan dat de markt verwacht dat het waarschijnlijk zover niet zal komen. Tot voor het incident gisteren was de algemene verwachting dat de bestaande beperkingen van kracht zouden blijven, inclusief een verlenging van de vrijwillige inspanning van Rusland en Saudi-Arabië. Mogelijk is Saudi-Arabië via het uitstel gisteren zelfs op zoek naar een hefboom voor een bijkomende beperking voor het hele OPEC+ kartel. Dat kan nodig zijn om de globale vraag/aanbod balans opnieuw te herstellen. Een matige vraag volgend jaar (o.a. door de relatief zwakke groei in China) en vooral een hoge productie door producenten buiten het kartel (VS) dreigen anders volgend jaar bijkomende druk op de olieprijs te zetten. In dit verband toonden Amerikaanse cijfers gisteren dat de olievoorraden daar verder herstellen. Een ruimere aanbodsituatie is uiteraard goed nieuws voor de consumenten/importeurs. Saudi-Arabië anderzijds streeft om intern budgettaire redenen naar een prijs die eerder ligt in de buurt van $100 p/vat. Uitkijken of de tactische zet van Saudi-Arabië volgende week leidt tot een bijkomende productiebeperking. 

 

Figuur -Onzekerheid over OPEC+ productie weegt bijkomend op de olieprijs

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese dienstensector ontsnapt uit halfjarige krimp

Europese dienstensector ontsnapt uit halfjarige krimp

EU spijst Poolse bankrekening met 6 miljard euro

EU spijst Poolse bankrekening met 6 miljard euro

Chinese banken verlagen vijfjarig tarief meer dan verwacht

Chinese banken verlagen vijfjarig tarief meer dan verwacht

Rentemarkten halen bakzeil na sterke cijfers en Powell interview

Rentemarkten halen bakzeil na sterke cijfers en Powell interview