Canadese inflatie koelt verder af, maar ‘the devil is in the details’

De markten: kort op de bal

Bank of Canada kijkt de kat uit de boom.

De Canadese inflatiecijfers voor oktober brachten gisteren bij manier van spreken voor iedereen wat wils. De algemene inflatie koelde zoals verwacht aanzienlijk af van 3.8% tot 3.1%. Ook de stijging op maandbasis blijft beperkt tot 0.1% M/M. Door de capriolen in de maandcijfers vorig jaar veerde de inflatie de voorbije maanden wel terug op van 2.9% in juni tot 4.0% in augustus. Ook de volgende maanden zullen deze zogenaamde basiseffecten waarschijnlijk voor uitschieters in twee richtingen blijven zorgen. Ook twee onderliggende indicatoren die onder meer zuiveren voor volatiele componenten koelden af tot gemiddeld 3.55% van 3.8%. Een iets verdere detailanalyse toont wel dat de afkoeling op maandbasis vooral was ingegeven door de brandstofprijzen (-6.4%). Zoals in veel landen is ook de goedereninflatie aan stevige terugval bezig (-0.8% M/M en 1.6% J/J). Diensteninflatie blijft echter koppig hoog ( 0.9% M/M en 4.6% J/J, van 3.6%), vooral omwille van de kosten verbonden aan huisvesting.

De Bank of Canada (BoC) hield op haar twee laatste vergaderingen in september en oktober de rente onveranderd op 5.0%. Ze gaat er vanuit dat de inflatie nog tot midden volgend jaar op en neer kan springen in de buurt van 3.5% maar in de tweede helft van 2024 en in 2025 geleidelijk kan afkoelen richting 2.0%. Als vooral de onderliggende inflatie niet snel genoeg afkoelt is de BoC wel nog steeds bereid de rente te verhogen. De markt oordeelt tot nader bericht dat het zo ver niet komt. Zoals in de VS houdt de markt rekening met een eerste verlaging in de lente van volgend jaar (juni of zelfs april). Dat lijkt ons  zeer optimistisch.

Gisteren maakte de regering overigens bekend dat het begrotingstekort voor dit en volgend jaar aanzienlijk hoger zal liggen dan aanvankelijk gedacht, waardoor de daling van de overheidsschuld later zal starten en trager zal verlopen dan verhoopt. Het hogere tekort vindt naast hogere rentekosten onder meer zijn oorsprong in bijkomende maatregelen om de huizenbouw te ondersteunen. Het fiscaal stimulerend beleid kan op termijn ook de desinflatie vertragen. Zoals gezegd, de markt gaat er vanuit dat het allemaal geen voldoende reden zal zijn om de rente deze cyclus alsnog te verhogen. Toch maar even in het oog houden.

Ondertussen kan de Canadese dollar al een tijd niet overtuigen. De loonie profiteert maar zeer matig van de recent algemene terugval van de grote broer uit de VS. De Canadese rentes bevinden zich nog steeds lager dan in de VS en hebben er ondertussen een gelijkaardige correctie opzitten. Ook de recente daling van de olieprijs was geen hulp. In die context zette de loonie recent een aanzienlijke stap terug tegen de euro, die meer profiteerde van de algemene USD-correctie. Zeker in een context waar het algemeen risicosentiment wat bekoelt na de recente risk-on rally, blijft de Canadese dollar mogelijk nog even in het defensief, zeker tegenover de Amerikaanse dollar.   

Figuur - EUR/CAD (blauw, LS) en USD/CAD (rood RS): Loonie in het defensief

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese dienstensector ontsnapt uit halfjarige krimp

Europese dienstensector ontsnapt uit halfjarige krimp

EU spijst Poolse bankrekening met 6 miljard euro

EU spijst Poolse bankrekening met 6 miljard euro

Chinese banken verlagen vijfjarig tarief meer dan verwacht

Chinese banken verlagen vijfjarig tarief meer dan verwacht

Rentemarkten halen bakzeil na sterke cijfers en Powell interview

Rentemarkten halen bakzeil na sterke cijfers en Powell interview