Amerikaanse inflatiecijfers laten markten dagdromen over soft landing

De markten: kort op de bal

Rentes corrigeren tot 20 bpn; dollar onderuit

2146335327

Amerikaanse inflatiecijfers voor de maand oktober werden gisteren op uitzinnig gejuich onthaald. Op maandbasis stabiliseerde de prijsstijging waardoor de jaar-op-jaarvergelijking terugviel van 3.7% tot 3.2%. Beiden waren marginaal beter dan verwacht (0.1% m/m en 3.3% j/j). Dezelfde afwijking zagen we de onderliggende kerninflatiereek die abstractie maakt van volatiele componenten zoals voeding en energie: +0.2% m/m en 4% j/j ipv 0.3% m/m en 4.1% j/j. Deftige Amerikaanse groei en het lopende disinflatieproces zetten hoop op een “soft landing” kracht bij. Centrale bankiers hebben daarin het monetaire beleid net restrictief genoeg gemaakt om inflatie terug te brengen tot de 2%-inflatiedoelstelling zonder daarbij de groei volledig te kelderen.

Ten opzichte van die kleine deviaties stonden buitensporige marktreacties. Ze zeggen meer over het onderliggende marktsentiment (al lang op zoek naar een reden tot correctie op de renterally) dan over de eigenlijke cijfers. Amerikaanse rentes daalden met 19 basispunten op een looptijd van 10-jaar en met iets meer dan 20 bpn op de kortere looptijden. Nieuwe novemberdieptepunten op alle looptijd bestendigen de correctie die begin deze maand startte. De markt houdt nu totaal geen rekening meer met een extra renteverhoging door de Fed en kijkt vastberaden in de richting van een eerste renteverlaging in mei (!). De dollar was kind van de rekening. Het verlies aan rentesteun en de hoerastemming op de beurzen katapulteerde EUR/USD van 1.07 richting 1.0875, de hoogste koers sinds begin september. Volgende weerstand (62% herstel op EUR/USD-daling tussen juli en oktober) bevindt zich op 1.0960. De belangrijkste Amerikaanse beurzen wonnen 1.4% (Dow) tot 2.4% (Nasdaq) en breken definitief met het sell-on-uptickspatroon sinds deze zomer. De rentegevoelige Russell 2000 (small-caps) steeg zelfs meer dan 5% en staat opnieuw (nipt) positief voor het kalenderjaar 2023. 

 

EUR/USD: dollarzwakte na Amerikaanse inflatiecijfers

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse rentes eindigen vorige week met een uitschuiver

Amerikaanse rentes eindigen vorige week met een uitschuiver

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt