Nieuwe Amerikaanse shutdown doemt op

De markten: kort op de bal

Markt ligt er voorlopig nog niet wakker van

Eind deze week doemt een nieuwe Amerikaanse goverment shutdown aan de einder. Zonder politiek akkoord over het voortzetten van financiering sluiten niet-essentiële overheidsdiensten (musea, nationale parken), statistische instellingen,… De Republikeinse spreker in het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, heeft een voorstel klaar waarover vanavond gestemd kan worden. In principe is er eerst een procedurestemming vooraleer er effectief gedebatteerd kan worden. Dat is een eerste horde die Johnson moet overwinnen want hij mag maar drie Republikeinse stemmen verliezen. Slaat Johnson deze procedure over, dan heeft zijn voorstel een 2/3e meerderheid (en dus Democratische steun) nodig in het Huis ipv een gewone meerderheid. Het voorstel van Johnson houdt een tijdelijke verlening in van bepaalde overheidsuitgaven tot 19 januari en een verlenging van een ander deel tot 2 februari. Aan het wetsvoorstel zijn geen andere politieke toegevingen verbonden. Dat is tot onvrede van enkele fiscale haviken onder de Republikeinen die onmiddellijke uitgavenverlagingen willen. Ook immigratiebeperkingen staat voor een aantal leden van de GOP hoog op de agenda. Zonder die addertjes onder het gras wil Johnson vooral de Democraten paaien om een shutdown en de bijkomende onnodige economische schade te vermijden. Vraag is of dat voldoende is want uitgaven voor humanitaire steun aan Oekraïne en Israël (Democratisch dada) blinken vooral uit door afwezigheid in Johnson’s voorstel.

De markt laat voorlopig begaan. Die hoopt op een zoveelste Houdini-act om averij te vermijden. Vandaag ligt de focus op Amerikaanse inflatiecijfers voor de maand oktober. De markt verwacht eerder matige stijgingen (0.1% M/M voor hoofdinflatie en 0.3% M/M voor onderliggende kerninflatie). We verwachten niet dat zo’n uitkomst de EUR/USD-consolidatie (1.045-1.075) een halt zal toeroepen. De Amerikaanse 10-j rente houdt in principe stand boven 4.5%-steun.

EUR/USD: consolidatie tussen 1.0450 en 1.0750

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse rentes eindigen vorige week met een uitschuiver

Amerikaanse rentes eindigen vorige week met een uitschuiver

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt