Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

De markten: kort op de bal

Extra kopzorg voor de euro?

Flag Italy

Het is nu ook officieel. De Italiaanse regering stelde gisteren het verwachte begrotingstekort voor dit en volgend jaar opwaarts bij. Het gat in de begroting wordt dit jaar geschat op 5.3% van het BBP ipv 4.5% en in 2024 op 4.3% ipv 3.7%. Lagere belastinginkomsten liggen aan de basis. Tijdens en na de pandemie kregen Italianen een korting voor renovaties van gebouwen (energie-efficiëntie verhogen etc). Ze maakten daar massaal gebruik van wat de overheid in totaal zo’n €140 miljard kost. Ondertussen is het gebruik van de zogenaamde “Superbonus” afgebouwd. Volgende maand presenteert de regering de details van de begroting voor 2024. Tegelijkertijd stelde premier Meloni de groeiprognoses neerwaarts bij: 0.8% dit jaar (van 1%) en 1.2% volgend jaar (van 1.5%).

Het fiscale plaatje wint aan belang voor markten. We zitten niet meer in de context van nulrentes waarbij bovendien een grote slokop (ECB) klaar stond om overheidsobligaties/schuld aan eender welke prijs op te pikken. Het voorbije decennium was de centrale bank goed voor zo’n €5000 miljard aan netto aankopen van voornamelijk staatspapier. In de nieuwe wereld van een stijgend renteklimaat waarin de ECB inflatie bestrijdt, keert de kredietrisicopremie terug. De Italiaanse spread ten opzichte van Duitsland steeg op een looptijd van 10 jaar tot 195 basispunten, het hoogste niveau sinds maart van dit jaar. We verwachten dat hij verder kan oplopen tot 250 (2022 top) of zelfs tot 300 (2018 top) bpn. De combinatie van hogere globale rentes, een afbouw van de obligatieportefeuilles van de ECB, fiscale stimulus en binnenkort oplopende rentelasten zorgen voor hogere intra-EMU kredietrisicopremies. Italië is daarbij slechtste leerling van de klas met ook nog een schuldgraad van meer dan 140% van het BBP. In het verleden toonde de euro zich gevoelig aan hogere Italiaanse kredietrisicopremies. Samen met het stijgend (reële) renteklimaat en risicoaversie trekken ze EUR/USD lager. Het muntenpaar verloor recent 1.0635/11 steun en is intussen al bij 1.0511/1.0494 aanbeland. Een breuk lager brengt 1.0406 (50% herstel op 2022-2023 rebound) en 1.0201 (62% herstel) in beeld. 

 

Italiaanse kredietrisicopremie stijgt tot hoogste niveau sinds maart

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

RBA houdt rente onveranderd

RBA houdt rente onveranderd

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Fed ziet inflatie maar langzaam verder dalen

Fed ziet inflatie maar langzaam verder dalen

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht