Reële rentes voeren de forcing

De markten: kort op de bal

Belangrijke technische niveaus sneuvelen op wissel- en aandelenmarkten

Het gaat hard op de markten sinds de Fed de laatste twijfelaars vorige week met de neus op de feiten drukte. Ze zette het idee in de markt dat de beleidsrente eind 2024 nog steeds meer dan 5% zal bedragen. Die boodschap kwam binnen. Vooral aan het lange eind van de curve. De markt schuift duidelijk op in de richting van een hogere neutrale rente – de theoretische Fed-beleidsrente bij maximale tewerkstelling, 2% inflatie en trendgroei. In haar voorspellingen ligt de mediaanverwachting van die neutrale rente nog op 2.5%, maar 7 van de 18 Fed-leden denk al aan niveaus tot 3.75%. Ter herinnering: bij de invoering van de individuele beleidsrentevoorspellingen in 2012, ging de Fed nog uit van een neutrale rente van 4.25%. We verwachten dat de Fed-mediaan de volgende kwartalen in die richting zal opschuiven. De uitgesproken hoger voor veel langer gedachte geeft reële rentes aan het lange eind van de curve nieuw momentum. De Amerikaanse 10-j reële rente steeg voor het eerst sinds 2007 boven 2% uit en stoot al door richting 2.17%. De nominale 10-j rente noteert voor sinds diezelfde periode boven 4.5%. De 2007-top van 5.32% is het volgende mikpunt. Europese reële rentes bleven de voorbije maanden wat achter op de Amerikaanse beweging. Daar komt nu verandering in. Zo zette de Duitse reële 10-j rente een nieuwe cyclische top op 0.34% en komt de 2013-top van 0.41% snel dichterbij. Als we 2007-niveaus net als in de VS als referentie gebruiken, spreken we over een reële rente van 1.5%... De nominale Duitse 10-j rente sloot gisteren voor het eerst sinds 2011 aan 2.8%. De Europese swaprentecurve ligt intussen volledig (2 tot 30 jaar) boven 3%.

Stijgende (reële) rentes zijn de dominante marktfactor. Ze bepalen de actie op beurzen en wisselmarkten. De grote aandelenindices staan op het punt van (technisch) kraken. De Amerikaanse S&P 500 (4335) en Nasdaq (13 162) testen de neklijn vaan een grote dubbeletopformatie. De EuroStoxx50 sloot onder het zijwaartse handelskanaal tussen grosso modo 4200 en 4500 dat al sinds maart standhoudt.

Op de wisselmarkt profiteert de dollar van de hogere reële rente en van de risicoaversie. De handelsgewogen greenback steeg boven de vorige 2023-top van 105.88. EUR/USD viel op eenzelfde wijze beneden 1.0635/11 steun. De volgende ijkpunten zijn 1.0516 en 1.0484. USD/JPY komt gevaarlijk dicht bij de psychologische 150-grens (149) die eind vorig jaar als startschot diende voor wisselkoersinterventies.

Het feit dat de grote markten – rente, wissel en beurzen – gelijktijdig technisch cruciale niveaus aanvallen/breken versterkt de onderliggende (fundamentele) visie dat markten definitief de nieuwe renterealiteit aanvaarden, ook aan het lange eind van de curve.

 

Grafiek: 10y reële rente VS

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse economie raakt voorlopig niet uit het slop

Japanse economie raakt voorlopig niet uit het slop

Brits arbeidsmarktrapport te gemengd voor eenduidige conclusies

Brits arbeidsmarktrapport te gemengd voor eenduidige conclusies

China lost eerste fiscaal shot

China lost eerste fiscaal shot

Britse pond is kwetsbaar in aanloop naar BoE meeting

Britse pond is kwetsbaar in aanloop naar BoE meeting