Make or break voor Amerikaanse politiek

De markten: kort op de bal

Risicoavers marktklimaat?

Het is deze week weer alles of niets in de VS. Op 1 oktober dreigt technische werkloosheid of tijdelijke niet-betaling voor een groot aantal overheidsdiensten (government shutdown) tenzij de Republikeinen de neuzen alsnog in dezelfde richting krijgen. Pogingen tot compromis door de Republikeinse kopman in het Huis van Afgevaardigden, McCarthy, stootten de voorbije week steevast op een njet van een conservatieve clan. Daardoor kan McCarthy zijn nipte meerderheid in het Huis (221-212) niet verzilveren. Een minderheid van de Republikeinen gijzelt akkoorden over de begroting van volgend jaar. Ze willen een strakker fiscaal beleid. Deze week is er sowieso te weinig tijd voor definitieve akkoorden over de 12 goed te keuren begrotingswetten. McCarthy stelde gisteren voor om op dinsdag te stemmen over 4 kaderwetten (onder meer defensie en buitenlandse zaken) die tegemoet komen aan de meest conservatieve grieven. Daarna ligt de focus op een korte termijn verlenging van de lopende uitgaven (continuing resolution) voor twee weken tot twee maanden als quid pro quo. Op die manier blijven ambtenaren aan het werk terwijl onderhandelingen voor het invullen van de – hopelijk goedgekeurde kaderwetten – lopen.

De aanloop naar en afloop van de Fed-beleidsbeslissing overschaduwde tot nu de stroeve begrotingsonderhandelingen in de VS. Daar kan deze week verandering inkomen. Een government shutdown kan economische groei in het laatste kwartaal van het jaar verder onder druk zetten. De lopende staking in de autosector zorgt ook al voor neerwaartse risico’s. Tijdens vorige shutdowns was het ook moeilijker om data over inflatie of werkloosheid tijdig te verzamelen. Dat maakt de taak van de “data-afhankelijke” Fed er niet makkelijker op. Mogelijke marktgevolgen zijn een aanhouden van risicoaversie op de beurzen en een tijdelijke steun voor Amerikaanse overheidsobligaties. Als risicoaversie primeert, kan de dollar sterk blijven ook al corrigeren de rentes.

 

Amerikaanse S&P 500 dreigt cruciale steun te verliezen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Fed ziet inflatie maar langzaam verder dalen

Fed ziet inflatie maar langzaam verder dalen

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China