Bank of England snijdt in de groeivooruitzichten …

De markten: kort op de bal

… en in het vooropgestelde rentepad

Flag UK

Tijdens de eerste beleidsvergadering van het jaar hield de Bank of England (BoE) de beleidsrentes zoals verwacht stabiel op 0.75%. Ze voert evenmin wijzigingen door aan haar onconventioneel beleid. De vergadering ging gepaard met nieuwe groei- en inflatievooruitzichten en daar zette ze stevig het mes in.


Zo stelde de BoE de groei vrij fors neerwaarts bij. Voor 2019 verwacht de bank nog een BBP-groei van 1.2%. In november vorig jaar ging ze nog uit van 1.7%. In 2020 rekent ze op een groei van 1.5% vs. 1.7% verwacht in november. De groei voor 2021 werd wel licht opwaarts bijgesteld tot 1.9% (van 1.7%). De BoE wijst expliciet naar de toegenomen onzekerheid i.v.m. brexit, een zwakkere globale vraag en strakkere financiële condities als de belangrijkste redenen voor de neerwaartse herziening op korte termijn. Volgens de bank zal CPI inflatie gedurende 2019 tijdelijk afkoelen tot onder de 2%-doelstelling. Dat is grotendeels het gevolg van een lagere olieprijs. De historische depreciatie van de munt en de opbouwende binnenlandse inflatie zullen dat negatief effect mettertijd ruim compenseren. De BOE verwacht een gemiddelde inflatie van 2.0% dit jaar end die loopt mogelijk op tot 2.1 % in 2020 en 2021.


Een en ander heeft uiteraard implicaties voor het vooropgesteld rentepad van de bank. Eind vorig jaar ging de bank nog uit van één voorzichtige renteverhoging per jaar over de voorspellingshorizon (2019 – 2021). De bank trekt dat pad nu neerwaarts bij en verwacht nog steeds 1 renteverhoging in 2019 en vervolgens nog 1 in 2020/2021 in de veronderstelling van een ordentelijke brexit.


De Bank of England is daarmee de derde grote centrale bank na de Fed en de ECB die zich softer positioneert in het licht van de afbrokkelend groeimomentum. Bovendien heeft het VK te kampen met de dreiging van brexit, dat tot nader bericht nog steeds in een totale impasse verkeert. Het is in dat verband hoogst onzeker of May’s ontmoeting met voorzitter van de Europese Commissie straks nog iets oplevert.


Op de wisselmarkt was het verlies van sterling slechts tijdelijk van aard. Investeerders hadden zich min of meer verwacht aan een iets softere BoE. Bovendien is voor sterling vooral het behoud van de renteverhoging in 2019 van belang. Verder vooruitkijken heeft gezien de omstandigheden (onduidelijkheid rond brexit) weinig zin. Daarnaast klonk BoE-voorzitter Carney tijdens de persconferentie positief over de economie post-brexit en herhaalde hij dat zelfs bij een wanordelijke brexit een renteverhoging mogelijk blijft. EUR/GBP noteert momenteel rond 0.877, iets zwakker (sterling sterker) t.o.v. de openingsniveaus.
 

Figuur - EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.