Bank of England houdt rente (nipt) onveranderd

De markten: kort op de bal

Pond verliest terrein maar rentes houden vlot stand

Na 14 opeenvolgende renteverhogingen liet de Bank of England de beleidsrente deze keer ongemoeid op 5.25%. Het was een nipte overwinning voor het team “status quo” (5-4). De meningen in de markt waren eveneens verdeeld. Een minieme meerderheid (54%) had het uiteindelijk bij het rechte eind. Er viel wat te zeggen voor de twee kanten. Het voornaamste argument voor een nieuwe renteverhoging is uiteraard inflatie. De cijfers voor augustus rolden gisteren binnen. Zowel de algemene als kerninflatie bedragen nog steeds meer dan het driedubbele van de officiële 2%-doelstelling. En een krappe arbeidsmarkt duwde de gemiddelde loongroei boven de verwachtingen van de Bank of England. Met 8.1% j/j in de drie maanden tot juli is die bovendien niet compatibel met de inflatiedoelstelling. Het andere kamp schermt dan weer met de vaststelling dat inflatie, hoewel te hoog, sneller afkoelt dan verwacht. Zij hechten minder belang aan de loongroei en merken in plaats daarvan op dat de tewerkstellingsgroei mildert en de werkloosheidsgraad hoger opliep dan gedacht. In combinatie met andere tegenvallende activiteitsindicatoren waaronder de PMI’s haalden zij vandaag hun slag thuis. De Bank of England zegt het niet met zoveel woorden, maar het feit dat zowel de ECB vorige week als de Fed gisteren de rentes ook stabiel hielden, gaf de centrale bank verder reden om de pauzeknop in te drukken. Want dat is wat het is, een pauze, niet per se het einde. Althans, dat probeert de BoE de markt toch te doen geloven. Als inflatie hardnekkiger blijkt dan verwacht, gaat de rente mogelijk toch nog hoger. De markt is daar niet helemaal van overtuigd en gelijk heeft ze. We denken dat de lat hoog ligt. Als de BoE nog iets wil doen, is dat waarschijnlijk op de novembervergadering, wanneer ze over nieuwe vooruitzichten beschikt. De centrale bank besloot wel om de gigantische obligatieportefeuille voort af te bouwen. Die bedraagt nog zo’n slordige £800 miljard. Ze verhoogt de jaarlijkse doelstelling van £80 miljard pond tot £100 miljard voor de periode oktober 2023 – september 2024. Volgens persagentschap Bloomberg komt dit neer om £50 miljard actieve verkopen bovenop de £50 miljard natuurlijke afbouw via het niet vervangen van obligaties op vervaldag.

Zowel het Britse pond als de rentes verloren in eerste instantie terrein. Die eerste houdt een deel van de verliezen vast. EUR/GBP slaagt er voorlopig wel niet in om de eerste technische horde van 0.8678 te nemen. Britse rentes aan het korte eind handelen ondertussen opnieuw aan de niveaus van voor de beslissing. Ze stijgen per saldo 4-5 bpn. Lange looptijden doen er >8 bpn bij. Dit is wellicht nog een uitloper van de Fed gisteren. Die maakte duidelijk dat de rentes voor lang op een hoog niveau zullen blijven. Dat gaat echter niet alleen op voor de VS.

EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Canadese centrale bank met een logisch status quo

Canadese centrale bank met een logisch status quo

Sterke ISM onder de mat geveegd

Sterke ISM onder de mat geveegd

Op Aziatische rondreis

Op Aziatische rondreis

Markt negeert Fed-voorzitter Powell

Markt negeert Fed-voorzitter Powell