BoJ houdt koppig vast aan ultrasoepel beleid

De markten: kort op de bal

Yen verliest lichtjes terrein

De Bank of Japan wijzigde vanmorgen niets aan het ultrasoepele monetaire beleid. De beleidsrente bedraagt daardoor nog steeds -0.10%. De BoJ controleert ook het lange eind van de curve middels rentedrukkende obligatieaankopen. In dit zogenaamde yield curve programme streeft de centrale bank naar 0% in de tienjaarsrente. Officieel laat ze een marge van 50 bpn toe maar in de praktijk bedraagt het officieuze plafond sinds juli 1%. Die verhoging was noodzakelijk omdat de verdediging van het vorige, lagere, plafond quasi onmogelijk werd zonder constante BoJ-interventies. Het algemeen stijgende renteklimaat zette ook voet aan Japanse bodem. Inflatie op het Aziatische eiland trok de afgelopen maanden voor het eerst in decennia voorbij de 2%-doelstelling. Een tijdelijk fenomeen, argumenteert de BoJ. Nationale cijfers vanmorgen suggereren nochtans dat een en ander van de prijsstijgingen blijft kleven. Het algemene cijfer koelde in augustus slechts marginaal af, van 3.3% tot 3.2%. Het wijst erop dat de gunstige statistische basiseffecten komende van energie uitgespeeld zijn. Engere maatstaven die abstractie maken van voeding (3.1%) of van voeding én energie (4.3%) stabiliseren op dezelfde, hoge tempo’s van vorige maand.

Inflatie noteert al (meer dan) een jaar boven de 2%-doelstelling. Voor de BoJ is er voorlopig geen afdoend bewijs dat dit op middellange termijn zo blijft. In een ideaal scenario leidt inflatie tot hogere loongroei via de looneisen van werknemers op zoek naar compensatie voor de verloren koopkracht. Bedrijven trekken als gevolg daarvan verkoopprijzen op ter bescherming van de winstmarges. Zo’n gunstige inflatiespiraal is volgens de BoJ op dit moment nog onvoldoende in ontwikkeling. De koppige houding van de centrale bank komt met nefaste gevolgen voor de munt. Het gebrek aan rentesteun (of het vooruitzicht daarop) maakt de yen onaantrekkelijk tegenover grote concurrenten zoals de euro en zeker de dollar. EUR/JPY (157.71) en USD/JPY (148.04) noteren daardoor aan de hoogste niveaus in jaren en zelfs decennia. Op een moment dat energieprijzen (olie bv.) opnieuw de lucht in gaan, wegen de nadelen van een zwakke munt voor een energie-importeur zoals Japan zwaarder door dan de concurrentievoordelen. De bevoegde Japanse instanties waarschuwden al meermaals voor mogelijke interventies op de wisselmarkt indien de yen verder verzwakt. De minister van financiën Suzuki deed dat zelfs vanmorgen nog, net voor het BoJ-rentebesluit. Voorlopig gaat de markt er niet tegen in. Meer dan een (fragiele, als u het ons vraagt) bodem voor de yen leggen doet het echter niet. Een comeback van de yen zien we niet gebeuren zolang de BoJ geen aanstalten maakt tot beleidsnormalisatie. Zeker niet in een context van stijgende Amerikaanse reële rentes.

USD/JPY

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Canadese centrale bank met een logisch status quo

Canadese centrale bank met een logisch status quo

Sterke ISM onder de mat geveegd

Sterke ISM onder de mat geveegd

Op Aziatische rondreis

Op Aziatische rondreis

Markt negeert Fed-voorzitter Powell

Markt negeert Fed-voorzitter Powell