Tsjechische kroon put moed uit uitspraken CNB-gouverneur

De markten: kort op de bal

Renteverlagingen zijn niet aan de orde

De CNB is de NBP niet. Zo vatten we het interview van afgelopen weekend met de gouverneur van de Tsjechische centrale bank (CNB), Ales Michl, samen. Zijn Poolse collega Glapinski van de NBP kapte twee weken geleden 75 bpn van de beleidsrente (nu 6%). Zowel analisten als de markt gingen uit van een voorzichtige start van de versoepelingscyclus met 25 bpn, al was het maar omdat daar met >10% (zowel algemene als kern)inflatie weinig ruimte voor bestaat. De beslissing joeg een schokgolf door Poolse en regionale markten. De Tsjechische kroon deelde in de klappen. EUR/CZK trok van 24.2 richting 24.7, het zwakste niveau in bijna een jaar en min of meer datgene waarop de CNB in 2022 meermaals intervenieerde om een verdere, inflatoire CZK-verzwakking tegen te gaan.

Sinds het interview handelt het muntenpaar opnieuw iets lager (CZK sterker), in de omgeving van 24.42. Michl zei dat de Tsjechische inflatie veel te hoog is om nu al over te gaan tot renteverlagingen. Het hoofdcijfer wordt verwacht om van 8.5% in augustus af te koelen richting de 2%-doelstelling in de eerste jaarhelft van volgend jaar. Kerninflatie zal op dat moment echter nog steeds meer dan 3% bedragen. “Verwacht niet dat we de rente zullen verlagen in september of oktober”, klonk het. Er is hoogstens ruimte voor de start van een verkennend debat. De modelmatige rentevoorspellingen van de CNB-statistici wijzen nochtans op relatief snelle renteverlagingen vanaf het vierde kwartaal dit jaar. Maar dat veronderstelt een Tsjechische munt die sterker handelt dan vandaag het geval is. De munt en beleidsrente zijn zeker voor een open economie als Tsjechië communicerende vaten. Met een zwakke(re) kroon importeert het land inflatie, wat een (vlotte) vermindering van de beleidsrente hindert. Omgekeerd remt een sterke munt de groei en uiteindelijk inflatie af zodat de beleidsrente misschien iets minder hoog moet. Op een moment van nog steeds te hoge inflatie is een ongecontroleerde CZK-depreciatie dus niet wenselijk, al zeker niet als dat door toedoen van derden is. Het verbaal tegengewicht van Michl ging ook op de rentemarkt niet onopgemerkt voorbij. Het korte eind van de curve (2-j) trok tot 8.5 bpn hoger. Tsjechische geldmarkten schroefden hun te agressieve verwachtingen rond renteverlagingen (tot 75 bpn tegen eind dit jaar) terug.

EUR/CZK

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Zwitserse centrale bank kijkt kat uit de boom en houdt rente onveranderd op 1.75%

Zwitserse centrale bank kijkt kat uit de boom en houdt rente onveranderd op 1.75%

Noren volgen het Zweedse voorbeeld

Noren volgen het Zweedse voorbeeld

Bank of England houdt rente (nipt) onveranderd

Bank of England houdt rente (nipt) onveranderd

BoJ houdt koppig vast aan ultrasoepel beleid

BoJ houdt koppig vast aan ultrasoepel beleid