Verbale interventies om vrije val van Poolse zloty te stoppen

De markten: kort op de bal

Regering en Poolse centrale bank niet op dezelfde lijn?

De Poolse zloty stond de voorbije week fors onder druk nadat de Poolse centrale bank (NBP) onverwacht overging tot een renteverlaging van 75 bpn (6% van 6.75%). De markt hield ‘in het beste geval’ rekening met een eerste voorzichtige stap van 25 bpn. Sinds de beslissing vorige week woensdag verloor de zloty meer dan 4%.

‘Trop is te veel en te veel is trop’. Gisteren kwam een adviseur van Premier Morawiecki, Powel Borys, in een interview met Bloomberg met een duidelijke boodschap voor de markten. De autoriteiten hebben de middelen om de zloty op een ‘gepast’ niveau te houden. Lees: als de vrije val in de zloty verder gaat, kunnen wisselkoersinterventies volgen. De regering kan ook andere liquiditeitsbeperkende maatregelen nemen die het de facto duur maken om tegen de zloty te speculeren. Tussen de lijnen verstaan we dat een zlotyniveau in de band tussen EUR/PLN 4.40 & 4.60 voor de regering aangewezen is. De munt is dan niet te sterk voor de exporteurs en niet te zwak om (ingevoerde) inflatie aan te wakkeren. De zloty verstevigde prompt van in de buurt van EUR/PLN 4.67 tot 4.61 (slot 4.625).

Opvallend is dat de ‘verbale interventie’ vanuit de regering kwam en niet vanuit de centrale bank. Die zitten blijkbaar niet op dezelfde lijn. Dit is opvallend, want onder meer de Poolse oppositie zag de forse renteverlaging als een duwtje in de rug voor de regering in de aanloop naar de verkiezingen van 15 oktober. De regering vreest nu blijkbaar dat de forse val van de zloty/marktinstabiliteit in de aanloop naar de verkiezingen mogelijk meer kwaad dan goed doet. Borys vroeg de NBP om bij volgende rentebeslissingen de gevolgen voor de zloty goed in het oog te houden. Ook dat staat in schril contrast met uitspraken van sommige NBP-raadsleden die aanvankelijk de gevolgen van de zwakkere zloty probeerden te minimaliseren. Het NBP-beleidscomité is al een hele tijd verdeeld tussen een meerderheid monetaire duiven (waaronder voorzitter Glapinski) die het beleid zo soepel mogelijk willen houden om de groei niet nodeloos af te remmen en een minderheid meer orthodox geïnspireerde leden.

De (verbale) interventies en een krappere liquiditeit kunnen op korte termijn de val van de zloty afremmen. Toch ligt de sleutel voor een meer stabiele munt uiteindelijk in de handen van de NBP. Die heeft door haar bruuske actie vorige week alvast heel wat marktkrediet verloren. Het wordt nu moeilijk voor de NBP om een duidelijke strategie voor de volgende beleidsvergaderingen naar de markt te communiceren (okt 04, nov 08 en dec 06). Glapinski had de intentie om de rente dit jaar nog verder te verlagen. Als hij hiervan niet afziet, dreigt de zloty onder druk te blijven. Vooral in de aanloop naar de vergadering van 04 oktober (minder dan twee weken voor de verkiezingen) kan het er nerveus aan toe blijven gaan in de Poolse munt. Zelfs in het geval van interventies blijft de zloty kwetsbaar. 

 

Figuur - EUR/PLN: vrije val zloty gestopt na verbale interventies

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Zwitserse centrale bank kijkt kat uit de boom en houdt rente onveranderd op 1.75%

Zwitserse centrale bank kijkt kat uit de boom en houdt rente onveranderd op 1.75%

Noren volgen het Zweedse voorbeeld

Noren volgen het Zweedse voorbeeld

Bank of England houdt rente (nipt) onveranderd

Bank of England houdt rente (nipt) onveranderd

BoJ houdt koppig vast aan ultrasoepel beleid

BoJ houdt koppig vast aan ultrasoepel beleid