vlagecUK
vlagecUK

Britse economie overtuigt niet in juli

De markten: kort op de bal

Pond verzwakt boven EUR/GBP 0.86.

Volgens data die vanmorgen werden gepubliceerd door het Britse Office for National Statistics (ONS) schakelde de activiteit in het VK een forse versnelling lager in juli. Erger, het ging in achteruit. Volgens een maandelijkse schatting daalde het BBP 0.5% vergeleken met juni. Er was slechts een terugval met 0.2% verwacht. De terugval vond niet enkel plaats in de industrie (-0.7% M/M) maar ook in de dienstensector (-0.5% M/M) en de bouwsector (-0.5% M/M). Het ONS brengt wel enkele verzachtende omstandigheden aan. De contractie in juli volgt op een goede maand juni, waardoor de gemiddelde groei over drie maanden nog steeds positief is. De activiteit werd ook afgeremd door uitzonderlijk slecht weer voor de tijd van het jaar en door stakingen, onder meer in de gezondheidssector. Toch wordt het door het door de zwakke maand juli moeilijk om de door de Bank of Engeland verhoopte kwartaalgroei van 0.4% te halen.

(Maandelijkse) productiedata zijn niet de meest belangrijke input voor de Bank of England rentebeslissing van volgende week. De inflatiecijfers volgende week woensdag zijn dat des te meer. Toch zal het de twijfel over een doortastend BoE anti-inflatiebeleid verder voeden. De Britse rentes (2-j -1.4 bpn) blijven vanmorgen dan ook achter op de opwaartse beweging in de EMU (2-j + 3.5 bpn), nu de speculatie op een ECB-renteverhoging morgen toeneemt (zie apart berichtje eerder vandaag). Ondanks een eerder makke reactie van de euro stijgt de EUR/GBP combinatie nu wel boven de weerstand van 0.86/0.8610. Een volgehouden breuk brengt de top van de 0.8493/ 0.87 handelsband opnieuw in het vizier.
 

Figuur - EUR/GBP hoger in de 0.8493/0.87 handelsband.  

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Reële rentes voeren de forcing

Reële rentes voeren de forcing

Make or break voor Amerikaanse politiek

Make or break voor Amerikaanse politiek