ECB ‘gedwongen’ om rente morgen te verhogen?

De markten: kort op de bal

Inflatie ook volgend jaar koppig hoog boven 3.0%

Flag EU

De ECB bevindt zich in de stille periode in de aanloop naar haar rentebeslissing morgen. In die periode onthouden ECB-raadsleden zich van commentaren over het monetair beleid. Die discretie draagt dan hopelijk bij tot een sereen intern debat. Die stolp van discretie is blijkbaar wel niet echt ‘luchtdicht’.

Persagentschap Reuters kwam gisteren met een bericht (via de klassieke, goed ingelichte bronnen die per definitie niets naar buiten mogen brengen) dat de nieuwe ECB-inflatievoorspelling voor 2024 inflatie nog steeds boven 3% inschat. Die vooruitzichten worden opgemaakt door de specialisten van het economische departement (staff projections). Het is een technische input. Die is niet bindend voor een rentebesluit in een of andere richting, maar uiteraard toch van cruciaal belang.

Bij de vorige voorspelling in juni werd de inflatie voor 2024 & 2025 al lichtjes opwaarts bijgesteld tot respectievelijk 3.0% en 2.2%. De 2%-doelstelling zou dus ook aan het eind van de beleidshorizon nog steeds niet worden gehaald. Voor september werd gehoopt op een lichte neerwaartse bijstelling. De voorspelling voor 2025 zou, volgens diezelfde bronnen, min of meer onveranderd blijven, al is die gezien de grotere foutenmarge iets minder belangrijk voor het beleid op korte termijn. Een actuele inflatie van nog steeds 5.3% (algemeen en kern) en een eventueel verdere opwaartse herziening voor volgend jaar maakt het voor de ECB wel moeilijk om uit te leggen waarom ze nu al een pauze zou inlassen (depo 3.75%). Anderzijds gaven die welingelichte bronnen aan dat tegelijk ook de groeivooruitzichten voor dit en volgend jaar neerwaarts zouden worden bijgesteld.

De Europese markten moeten het Reuters-nieuws vanmorgen nog incorporeren. Maar de eerste aanwijzingen in de geldmarkt futures zien nu opnieuw een kans van iets boven 50% op een verhoging van de ECB depositorente morgen tot 4.0%. Die optie draagt ook onze voorkeur weg. Het opent het perspectief op een pauze in oktober. Het kan rust brengen op de rentemarkten met een nieuwe evaluatie bij de volgende update in december. Het debat kan dan vooral gaan over hoe lang de rente hoog moet blijven, wat op zich ook veel belangrijker is dan de top in de beleidsrente. Morgen om 14.15 is het verdict bekend. Naast het Reuters artikel wordt de algemene rentetrend vandaag uiteraard ook in belangrijke mate bepaald door het de Amerikaanse inflatiecijfers voor augustus.
 

Figuur - EMU 2-j swap: ‘High(er) for long(er)’ nog niet volledig verdisconteerd?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Reële rentes voeren de forcing

Reële rentes voeren de forcing

Make or break voor Amerikaanse politiek

Make or break voor Amerikaanse politiek