vlagecBOE
vlagecBOE

Britse arbeidsmarkt toont tekenen van afkoeling. Lonen volgen voorlopig nog niet

De markten: kort op de bal

Pond aarzelt.

vlagecUK

Met data-afhankelijkheid als codewoord is het voor de Fed en de Bank of England deze en volgende week uitkijken naar de laatste economische puzzelstukjes in de aanloop naar de beleidsvergaderingen volgende week woensdag en donderdag. Voor de ECB-vergadering deze week liggen alle elementen in principe op tafel.

Vanmorgen werden in het VK arbeidsmarktcijfers bekend gemaakt. Die toonden een verdeeld beeld. De tewerkstelling in de drie maanden tot juli kromp meer dan verwacht (minus 207k vs minus 195k verwacht) en ook een eerste indicatie voor augustus was zwak (-1k). De werkloosheidsgraad steeg lichtjes van 4.2% tot 4.3%. Ondanks groeiende tekenen van afkoeling op de arbeidsmarkt blijven de loonstijgingen wel stevig (8.5% algemeen, 7.8% exclusief bonussen). Het rapport helpt waarschijnlijk niet om tot een consensus te komen binnen het BoE-beleidscomité. Even ter opfrissing: in augustus verhoogde de BoE de rente met 25 bpn tot 5.25%. De beslissing kreeg de goedkeuring van zes van de negen raadsleden. Twee vonden dat een stap met 50 bpn nodig was. Een raadslid vond dat de rente al onveranderd kon blijven. Volgende week woensdag zijn er nog Britse inflatiecijfers, maar het is onwaarschijnlijk dat die iedereen op dezelfde lijn krijgen.

Vorige week kwam BoE-voorzitter Bailey in een hoorzitting voor het Parlement alvast soft uit de hoek. Hij heeft goede hoop dat de inflatieafkoeling zich de volgende maanden verderzet. De verstrakkingscyclus bevindt zich in de laatste fase. Catherine Mann, een van de twee haviken die in augustus voor een renteverhoging van 50 bpn stemde, wijkt dan weer niet van haar positie en liet gisteren nog verstaan dat verdere verhogingen nodig zijn. Het pond trekt voorlopig geen conclusie uit het arbeidsmarktrapport. Na een kortstondige versteviging, levert de Britse munt die winst zeer snel in (EUR/GBP 0.8585). De markt houdt rekening met een kans van ongeveer 75% voor een renteverhoging volgende week. Daarna prijst ze een 50/50 kans in op een laatste stap tot 5.75%.

Het intern BoE debat over wat nodig is om de inflatie in te dijken en toch de groei niet nodeloos af te remmen, zaait twijfel over elke verdere stap van de BoE. Dat is naar onze mening een nadeel voor het pond. Als de activiteitsdata verder zouden verzwakken, zal de markt mogelijk ook iets sneller renteverlagingen verdisconteren voor de BoE dan voor de ECB. We behouden onze visie dat de zone EUR/GBP 0.85 een zeer stevige steun is (weerstand voor het pond) ook al speelt de euro niet met echt sterke kaarten omwille van de tanende groei. 
 

Figuur - EUR/GBP: pond in dubio na verdeeld arbeidsmarkrapport  

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Reële rentes voeren de forcing

Reële rentes voeren de forcing

Make or break voor Amerikaanse politiek

Make or break voor Amerikaanse politiek