Hongaarse inflatie langzaam in de goede richting

De markten: kort op de bal

Nevenschade forint van vrije val zloty voorlopig beperkt

De Hongaarse inflatie koelde in augustus verder af van 17.6% j/j tot 16.4%, het laagste niveau sinds augustus vorig jaar. Het cijfers was marginaal hoger dan verwacht. De maandynamiek trok wel opnieuw aan van 0.3% m/m tot 0.7%. Onder meer gas en elektriciteitsprijzen en kleding daalden respectievelijk 0.3% en 1.6% op maandbasis. Anderzijds lopen voedselprijzen 0.3% opnieuw op. Een opvallende uitschieter: de prijs voor suiker steeg niet minder dan 54.6% (!!!) al heeft die natuurlijk maar een beperkt gewicht. Andere goederen (waaronder autobrandstoffen) stegen ook 3.4% op maandbasis. Enigszins bemoedigend nieuws was dat de kerninflatie verder afkoelde tot 15.2% j/j van 17.5%.

De data vandaag brengen weinig verandering voor de aanpak van de Hongaarse centrale bank (MNB). Die bouwde de noodrente (vooral om de forint te ondersteunen) geleidelijk af van 18% in mei tot 14% nu. Het cijfer vandaag staat een verdere normalisatie/gelijktrekking tot de officiële beleidsrente van 13% eind deze maand niet in de weg. Die rente wordt wel expliciet vermeld als ijkpunt in het anti-inflatiebeleid. Vanaf dan komt het MNB-beleid in een nieuwe fase.

De MNB gaat er vanuit dat de inflatie eind dit jaar (aanzienlijk?) beneden 10% afkoelt. Dat zou ruimte laten om ook de 13%-beleidsrente verder te verlagen maar toch nog een positieve reële rente te behouden, wat de forint uit woelig water kan houden. Vice-voorzitter Virag gaf alvast aan om niet op automatische piloot tewerk te willen gaan. Hij probeerde naar aanleiding van de rentebeslissing vorige week ook al te agressieve marktverwachtingen over forse bijkomende stappen in het najaar te temperen. Op het eerste gezicht heeft de MNB zich wat geloofwaardigheid opgebouwd. Na de onverwacht forse rentedaling in Polen eerder deze week (6.00% van 6.75%) bleef de nevenschade voor de forint al bij al beperkt. EUR/HUF houdt voorlopig vrij vlot stand in het consolidatiekanaal tussen 378 en 395. We verwachten dat dit zo nog even kan blijven. In een context waarbij het globale marktsentiment verder afbrokkelt en de globale liquiditeit verder verkrapt, is het opwaarts potentieel van de forint waarschijnlijk wel beperkt.
 

Figuur - EUR/HUF: forint beperkt schade na regionale storm veroorzaakt door de Poolse centrale bank

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Reële rentes voeren de forcing

Reële rentes voeren de forcing

Make or break voor Amerikaanse politiek

Make or break voor Amerikaanse politiek