Fed slaat in september opnieuw een beurt over

De markten: kort op de bal

Focus verschuift naar 2024

2146335327

Fed-voorzitter Powell zend zijn troepen uit. Hij wacht het inflatiecijfer van augustus (publicatie 13 september) niet af.  Zelfs voor de laatste twijfelaars, ons incluis, is de boodschap nu duidelijk. De Amerikaanse centrale bank zal net als in juni een beurt overslaan in haar rentecyclus. De ongetwijfeld georkestreerde opeenvolging van speeches van de grootste voorvechters in de inflatiestrijd is geen toeval. Fed Waller was deze week eerst aan zet. De invloedrijke monetaire havik zei dat de Fed geen dringend werk op de plank had. Akkoord, de economie toont zich weerbaarder, maar het disinflatieproces verloopt naar wens. Waller houdt de opties in het najaar open want hij vindt het te vroeg om al victorie te kraaien. Gisteren vervoegde stemgerechtigd Dallas Fed-voorzitster Logan het pauzekamp. Ze is er niet van overtuigd dat het werk van de Fed al gedaan is, maar is tevreden met een meer behoedzame aanpak. NY Fed governeur Williams bepleit de data-afhankelijkheid en verlegt vooral de focus van de beleidsrentepiek naar de uiteindelijke duur van het huidige restrictieve beleid. Chicago Fed Goolsbee zit op dezelfde lijn. Atlanta Fed Bostic wil daarnaast de volle impact van de doorgevoerde renteverhogingen op groei en inflatie afwachten.

Amerikaanse geldmarkten schatten de kans op een renteverhoging in september in op amper 5%. Voor november is dat iets meer dan 35%. 2/3e van de Fed leden onderschreef die laatste zet hoger nog na de beleidsvergadering in juni. Nieuwe groei- en inflatievoorspellingen en renteprognoses zullen uitsluitsel geven. Op zich ligt de markt niet zozeer wakker van een iets hogere piekrente. De strijd wordt nu gestreden voor de verwachtingen in 2024. De hamvraag luidt wanneer de Fed zich zelfzeker genoeg voelt dat de inflatiestrijd gestreden en de beleidsrente opnieuw richting een neutrale rente kan zakken. De markt zet voorlopig in op eind 1e/begin 2e kwartaal van volgend jaar. Dat is volgens ons te snel. 

 

Renteverwachtingen VS volgens Amerikaanse geldmarkten

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

RBA houdt rente onveranderd

RBA houdt rente onveranderd

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Fed ziet inflatie maar langzaam verder dalen

Fed ziet inflatie maar langzaam verder dalen

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht