Prijs boven volume-strategie duwt olieprijs boven $90/vat

De markten: kort op de bal

Hogere energieprijzen worden onaangename verrassing voor centrale bankiers

De prijs voor een vat Brent ruwe olie steeg gisteren voor het eerst sinds november van vorig jaar boven $90/vat. De meest recente beweging kwam er gisteren nadat Saudi Arabië haar eenzijdige extra productiebeperking van 1 miljoen vaten per dag met drie maanden verlengde tot december. De markt ging uit van twee maanden extra. Aan 9 miljoen vaten per dag pompt het Koninkrijk dan een half jaar lang de laagste hoeveelheden van het zwarte goud in jaren op. Vorige week hintte Russisch vicepremier Novak al in die richting. Rusland verlengt zijn extra productiebeperking (300 000 vaten per dag) voor eenzelfde termijn. De Saudi’s en Russen geven zichzelf de ruimte om de lengte en grootte van de productiebeperkingen op maandbasis te herzien. Voor de volledigheid vermelden we dat de éénzijdige beperkingen bovenop de algemene OPEC+-productieverlagingen komen. Op die manier houdt het olieproducerende kartel de energiemarkt kunstmatig krap. Prijs boven volume. Ondertussen blijft de globale vraag ondanks zwakkere groei in China bijzonder hoog en slinken voorraden aan een rotvaart.

De hogere olieprijzen zorgen voor een bijkomend probleem. Ze dreigen het inflatievuur opnieuw aan te wakkeren op een ogenblik waarop minstens de perceptie bestaat dat de situatie verbetert. Deze zomer zorgden energie basiseffecten voor een forse terugval in het hoofdinflatiecijfer. Die makkelijke winsten liggen achter ons en de slinger kan vanaf september opnieuw in de andere richting doorslaan. Hogere (hoofd)inflatie kan in het laatste kwartaal de pauzestrategieën van de ECB en Fed in vraag stellen. Zuid-Koreaanse inflatiecijfers voor de maand augustus waren gisteren de eerste voorbode. Inflatie versnelde onverwacht op maandbasis van 0.1% tot 1% terwijl het jaarcijfer opsprong van 2.3% tot 3.4%. Het was de eerste inflatie-acceleratie sinds januari van dit jaar. En wie of wat lag aan de basis? Energie…

Prijs voor een vat Brent ruwe olie stijgt boven $90

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse economie raakt voorlopig niet uit het slop

Japanse economie raakt voorlopig niet uit het slop

Brits arbeidsmarktrapport te gemengd voor eenduidige conclusies

Brits arbeidsmarktrapport te gemengd voor eenduidige conclusies

China lost eerste fiscaal shot

China lost eerste fiscaal shot

Britse pond is kwetsbaar in aanloop naar BoE meeting

Britse pond is kwetsbaar in aanloop naar BoE meeting