Amerikaanse arbeidsmarkt blijft ijzersterk

De markten: kort op de bal

Bodem onder Amerikaanse rentemarkt; dollar klaar voor nieuwe opmars?

1486855688

Amerikaanse payrolls lokten vrijdag een interessante marktbeweging uit. Netto kwamen er volgens het Bureau of Labour Statistics in augustus 187k jobs bij (tov 170k verwacht). Het BLS stelde de cijfers voor juni en juli met een gecumuleerde 110k neerwaarts bij. De onverwachte stijging van de werkloosheidsgraad (3.8% van 3.5%) ging gepaard met een hogere participatiegraad (62.8% van 62.6%). De maatstaf steeg tot het hoogste niveau sinds februari 2020 en komt opnieuw zeer kort in de buurt van de pre-covidniveaus. Lonen stegen in augustus gemiddeld met 0.2% m/m en met 4.3% j/j terwijl de werkweek weer iets langer werd (34.4 uren).

Hoewel de cijfers kort bij de marktverwachting lagen en nog steeds wijzen op een uiterst krappe Amerikaanse arbeidsmarkt, trokken financiële markten in eerste instantie de correctiekaart. Het was de makkelijkste optie na een week waarin investeerders het scenario van een 25 basispunten renteverhoging door de Fed in september naar de prullenbak verwezen. De Pavlovreactie was van korte duur. Amerikaanse rentes verloren aanvankelijk tot 10 basispunten aan het korte eind (2j) en tot 5 basispunten aan het lange eind (10j). Op het eind van de dag stonden verschillen van +1.5 bp (2j) en +7 bpn (10j) op de teller. De cijfers, context en marktreactie suggereren dat er een stevige bodem ligt onder de rentemarkt op korte termijn. In de aanloop naar de Fed-beleidsvergadering van 20 september omcirkelen we vooral nog inflatiecijfers op 13 september. Op de wisselmarkt voltrok zich eenzelfde soort beweging. De dollar verloor eerst terrein om vervolgens dankzij de rentesteun weg te sprinten. De handelsgewogen greenback noteerde de hoogste sluitingskoers sinds 31 mei en is klaar voor een test van 104.70 weerstand. EUR/USD sloot de week beneden 1.08 af en lijkt stilaan klaar voor een gooi naar 1.0635 steun. Amerikaanse beurzen hielden het hoofd nog nipt boven water.

Vandaag zijn de Amerikaanse markten gesloten (Columbus Day) en oogt de Europese agenda bijzonder mager. Het risicosentiment kan de illiquide daghandel bepalen. Na vrijdag is de weg van de minste weerstand opnieuw hogere rentes, een sterkere dollar en zwakkere beurzen.

Handelsgewogen dollar (DXY) klaar voor test van 104.70 weerstand

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EC(B) brengt ontnuchterende boodschap

EC(B) brengt ontnuchterende boodschap

Britse inflatie daalt tot 2%

Britse inflatie daalt tot 2%

RBA houdt rente onveranderd

RBA houdt rente onveranderd

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Zweedse inflatieafkoeling stokt .