PBOC treft nieuwe maatregelen ter ondersteuning van de yuan

De markten: kort op de bal

Winst voor de munt van korte duur

Chinese commerciële banken zijn verplicht een deel van hun buitenlandse deviezen als reserve aan te houden. Tot gisteren was dat 6% van het totaal. Vanmorgen verlaagde de Chinese centrale bank (PBOC) dat tot 4%. Banken kunnen daardoor meer vreemde valuta (zoals de dollar en de euro) in omloop brengen. Dat drukt de koers terwijl het die van de lokale munt, de yuan, opkrikt. De yuan is een van de slechtst presterende Aziatische munten dit jaar. Vergeleken met het jaarhoogtepunt van begin januari, verloor de yuan al meer dan 8% t.o.v. de Amerikaanse dollar. Het weerspiegelt de sterke monetaire divergentie en de belabberde economie die lijdt onder de afkoelende wereldgroei, de wankelende Chinese vastgoedsector en de met hoge schulden overladen Chinese gezinnen. Het investeerdersvertrouwen in China is zoek en dat dreigt een zichzelf versterkende spiraal op gang te trekken met de yuan kop van jut. De maatregel van de PBOC is in de eerste plaats dan ook een signaal dat het de aanhoudende depreciatie niet zonder meer aanvaardt. Het is de eerste keer dat het die zogenaamde verplichte reserveratio (voor vreemde valuta) verlaagde dit jaar. Maar het is niet de eerste maatregel: zo zet de PBOC al weken de dagelijkse fixing van de yuan op een (veel) sterker niveau dan de actuele marktprijs. In theorie mag de wisselkoers niet meer afwijken dan 2% van die fixing (in beide richtingen, trouwens). Door de systematisch sterke fixingkoers laat de PBOC weinig ruimte voor een verdere verzwakking. De PBOC gaf Chinese staatsbanken het afgelopen jaar ook al meermaals de opdracht om significante hoeveelheden vreemde valuta te verkopen.

Het nieuws is geen gamechanger voor de yuan. Dat is meteen duidelijk uit de marktreactie. USD/CNY dook bij de opening lager maar herstelde quasi onmiddellijk in de handelsuren daarna. Ondertussen noteert het muntenpaar (7.265) alweer licht boven de sluiting van gisteren. De beslissing van de PBOC onthult vooral dat USD/CNY 7.30 een belangrijke symbolische grens is waarlangs ze een verdere verzwakking niet zomaar accepteert. Voor een fundamenteel herstel van de yuan moet de sombere marktvisie over China drastisch veranderen. Vanuit de overheid komen tal van maatregelen maar een heuse (fiscale) “bazooka” blijft voorlopig uit. Het valt ons wel op hoe de initiatieven zich de laatste weken in versneld tempo opvolgen.

USD/CNY: 7.30 als lijn in het zand

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Reële rentes voeren de forcing

Reële rentes voeren de forcing

Make or break voor Amerikaanse politiek

Make or break voor Amerikaanse politiek