Economie eurozone krimpt

De markten: kort op de bal

Rentes en euro zetten stap terug   

Flag EU

Het ondernemerssentiment in de eurozone is in augustus zichtbaar verder verslechterd. De geaggregeerde PMI daalde tot 47 punten, het zwakste niveau sinds november 2020 en dieper in recessiegebied (<50). De daling was te wijten aan zowel een aanhoudende neergang in de verwerkende sector als, meer recent, een versnellende daling van de activiteit in de dienstensector. Ook zorgwekkend is de zwakte in toekomstgerichte indicatoren zoals nieuwe orders of verwachtingen over toekomstige productie, die wijzen op een aanhoudende economische neergang. 

De verwerkende industrie blijft de belangrijkste rem op de Europese economie. Hoewel de daling van de activiteit in augustus zich niet verder uitdiepte, bleef de index op een zeer laag niveau (43,7 punten). De zwakke vraag naar industriële productie in een omgeving van stijgende rentetarieven en toegenomen onzekerheid blijft het grootste probleem. Goed nieuws kwam er wel opnieuw van de aanhoudende desinflatoire ontwikkeling in de verwerkende industrie, zoals ook blijkt uit de harde cijfers in de vorm van industriële producentenprijzen. 

Ook de dienstensector liet in augustus onverwacht een scherpe daling van de activiteit optekenen (48,3 van 50,9 in juli). Terwijl de dienstensector de economie van de eurozone in de eerste helft van dit jaar overeind hield, is het effect van de post-pandemische hausse nu volledig uitgewerkt. Voor de ECB bevat het rapport wel een tegenstrijdig signaal. De daling van de activiteit gaat vooral in de dienstensector immers opnieuw samen met een versnelling van de prijs/kostendynamiek.  Deze ontwikkeling wordt door bedrijven voornamelijk verklaard door stijgende loonkosten. Dit blijft een belangrijk argument voor een aanhoudend krap(per) beleid op de ECB-beleidsvergadering in september. 

Over het geheel genomen bevestigen de cijfers het beeld van zwakke EMU-economie en sombere vooruitzichten voor de rest van dit jaar. We kunnen voor het derde kwartaal een daling van het BBP op kwartaalbasis verwachten (met 0,3% volgens de PMI-resultaten) en gezien de zwakke voorlopende indicatoren verwachten we zelfs eind 2023 geen significant herstel. Dit is geen bemoedigend nieuws voor de binnenlandse economie. De cijfers vandaag bevestigen ook het beeld van Duitsland als "zieke man van Europa" (PMI verwerkende nijverheid 39,1; dienstensector 47.3).  

Ondanks de aanhoudende kostendruk zetten de Europese rentes vanmorgen een forse stap terug (> 10 bpn voor looptijden op 5 & 10-j). Ook de euro zakt door het ijs. EUR/USD valt beneden het belangrijke technische steunniveau van 1.0834.
 

Figuur - EUR/USD breekt beneden 1.0834 steun na nieuwe duik EMU PMI’s 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Reële rentes voeren de forcing

Reële rentes voeren de forcing

Make or break voor Amerikaanse politiek

Make or break voor Amerikaanse politiek