Britse inflatie verrast eens in positieve zin

De markten: kort op de bal

Pond krijgt een tik

Vanmorgen publiceerde de Britse statistische dienst de inflatiecijfers voor juni. Al enkele maanden op rij waren die telkens hoger dan verwacht, tot frustratie van de Britse consument die dieper in de buidel moet tasten, de regering die er een punt van maakte om de prijsdruk tegen eind van dit jaar te halveren en de Bank of England die gedwongen wordt de rente verder te verhogen met alle economische gevolgen van dien. Alle partijen slaken deze keer allicht een zucht van opluchting: de prijsdruk milderde vorige maand eens meer dan verwacht. De algemene inflatie koelde verder af van 8.7% tot 7.9% onder invloed van een mild maandelijks tempo (0.1% m/m). Kerninflatie zette in mei nog een nieuw 40-jarig record op 7.1%. Analisten vreesden voor een stabilisatie op dat niveau in juni. Het werd uiteindelijk een lichte daling tot 6.9%. Geenszins een aardverschuiving maar het biedt op zijn minst prille hoop dat het ergste voor het Verenigd Koninkrijk eindelijk achter de rug is.

De cijfers veranderen weinig aan de marktverwachtingen voor de Bank of England in augustus. De geldmarkt houdt op dit moment nog vooral steeds rekening met een zet van 50 bpn tot 5.5% in navolging van een identieke zet in juli. Het scenario wordt een kans van 70% toebedeeld. We vinden dat terecht. Inflatie blijft veel hoger dan de 2%-doelstelling en de voorbeelden uit andere landen over het veel tragere afkoelingsproces in de onderliggende maatstaven zijn legio. Een zwaluw maakt de zomer niet; het is nu niet het moment voor de Bank of England om de teugels al te vieren. Het is wel mogelijk dat de markt de verwachte rentetop een beetje bijschaaft. Eerder deze maand verdisconteerde de Britse geldmarkt op een gegeven moment een wel heel ambitieuze piek van 6.5%. Vandaag is dat ongeveer 6%. Dit kan het pond parten spelen. EUR/GBP gaat er vanmorgen alvast stevig van door met mooie winsten richting 0.866 t.o.v. een sluiting gisteren aan 0.861. Vanuit technisch oogpunt lonkt weerstand in de buurt van 0.868 (23.6% herstel op de september 2022 – juli 2023 daling).

EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Reële rentes voeren de forcing

Reële rentes voeren de forcing

Make or break voor Amerikaanse politiek

Make or break voor Amerikaanse politiek