Nieuw-Zeelandse desinflatie houdt aan …

De markten: kort op de bal

… maar diensteninflatie blijkt hardnekkig

Inflatie in Nieuw-Zeeland koelde tijdens het afgelopen kwartaal verder af. De algemene prijsstijging bedroeg 1.1% kw/kw. De jaarstijging vertraagde van 6.7% tot 6% t.o.v. een consensus van 5.9%. Beide maatstaven overtroffen de gemiddelde analistenverwachtingen van 0.9% en 5.9% respectievelijk maar waren quasi perfect in lijn met die van de centrale bank, de Reserve Bank of New Zealand. Of die laatste daar dan gelukkig mee moet zijn is maar de vraag. De inflatie blijft ver boven de 1-3% doelstelling. Voorts wordt het desinflatieproces nog altijd in belangrijke mate gedreven door de terugval in energie- en olieprijzen. Zo daalden de transportkosten bijvoorbeeld met 1.9% kw/kw. Aan de andere kant van het spectrum vinden we voeding (+2.2% kw/kw) en huisvesting (1.2% kw/kw). Graadmeters die peilen naar de werkelijke, onderliggende prijsdruk geven evenmin hoopvolle signalen. Kerninflatie die abstractie maakt van voeding, energie en autobrandstof kwam uit op 6.1%. Het is slechts een beperkte daling t.o.v. de 6.5% een kwartaal eerder. Het is ook amper lager dan de piek van 2022kw4 op 6.7%. Inflatie in niet verhandelbare producten, een proxy voor binnenlandse (diensten)prijsdruk, bedroeg nog steeds 1.3% kw/kw aan waardoor het jaarcijfer nauwelijks afkoelde van de mogelijke piek in het vorige kwartaal (van 6.8% tot 6.6%). De discrepantie met goedereninflatie (van 6.4% tot 5.2%) houdt dus aan.

De centrale bank verhoogde de rente een laatste keer in mei met 25 bpn tot wat volgens Wellington de piek in de cyclus is. Op de beleidsvergadering vorige week hield ze vast aan dat niveau van 5.5%. Ze rekent erop dat de eerder geleverde verstrakking op termijn het nodige doet. Het is een gewaagde zet in het licht van hardnekkige diensteninflatie. De RBNZ houdt ook weinig opties om de rente later alsnog te verhogen op tafel. Met een of andere vorm van voorwaardelijkheid gekoppeld aan het inflatieverloop had ze in principe niks verkeerd kunnen doen. De Nieuw-Zeelandse swaprentes trekken vanmorgen meer dan 8 bpn hoger aan het korte eind van de curve maar de geldmarkt is weigerachtig om een volledige bijkomende renteverhoging in te prijzen. De kiwi dollar profiteerde vanmorgen slechts tijdelijk van de cijfers. NZD/USD noteert per saldo zelfs lager, aan 0.626 t.o.v. een opening aan 0.627. EUR/NZD nadert de 1.80.

NZD/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Reële rentes voeren de forcing

Reële rentes voeren de forcing

Make or break voor Amerikaanse politiek

Make or break voor Amerikaanse politiek