Britse looncijfers bezegelen BoE-lot voor woensdag

De markten: kort op de bal

EUR/GBP test jaarbodem

Het Britse pond steeg gisteren nipt een nieuwe jaartop tegen de euro net boven EUR/GBP 0.85. Tegen een zwakke dollar doet cable (GBP/USD) momenteel voor het eerst in iets meer dan een jaar tijd een gooi naar de psychologische 1.30-grens. Britse arbeidsmarktcijfers voor de maand juni verzorgden gisteren de show. De tewerkstellingsgroei lag beneden de marktverwachting (-9k vs +23k) en werkloosheidsaanvragen & de werkloosheidsgraad (4% van 3.8%) tikten zelfs iets aan, maar de lonen stegen meer dan verwacht (6.9%). Opwaartse prijs- en loondruk dwongen de Britse centrale bank (BoE) om vorige maand harder op de rem te gaan staan in haar inflatiestrijd. Bailey en co verhoogden toen de rente met 50 basispunten. Ondanks een finaal inflatierapport voor de meeting van 3 augustus (publicatie 19 juli) is de Britse (geld)markt na gisteren volledig overtuigd dat een nieuwe renteverhoging met 50 bpn zal volgen (tot 5.5%). De verwachte beleidsrentepiek ligt begin volgend jaar op 6.5%.

Gisteren zei Brits premier Sunak ook dat de Britse inflatiestrijd voorrang krijgt op belastingverlagingen. De combinatie van een relatief gezien strak fiscaal en monetair beleid helpt enerzijds om de geloofwaardigheid van het VK/Britse activa te herstellen. Anderzijds betekenen ze dat economische vooruitzichten voor het VK pessimistisch zijn. In die context hebben we het er nog steeds moeilijk mee om in te zetten om extra GBP-winsten. 

EUR/GBP test lage 0.85-zone

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EC(B) brengt ontnuchterende boodschap

EC(B) brengt ontnuchterende boodschap

Britse inflatie daalt tot 2%

Britse inflatie daalt tot 2%

RBA houdt rente onveranderd

RBA houdt rente onveranderd

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Zweedse inflatieafkoeling stokt .