Bank of Canada verrast met renteverhoging

De markten: kort op de bal

Obligatiedump levert CAD niet veel op

De Bank of Canada (BoC) trok gisteren de rente met 25 bpn op, van 4.50% tot 4.75%. In maart en april hield de centrale bank de rentes nog onveranderd. Het is nog maar eens bewijs dat een zogenaamde pauze niet per definitie het einde van de cyclus betekent, laat staan de voorbode van renteverlagingen is. We houden het in het achterhoofd in de aanloop naar de Fed-vergadering van volgende week, waar voorzitter Powell en co de rente naar alle waarschijnlijkheid ongemoeid laten op 5-5.25%.

Terug naar Canada en de BoC. Die vinkt zowat alle voorwaarden voor een renteverhoging aan. De economische groei in het eerste kwartaal van dit jaar was sterker dan verwacht. Canadese burgers en bedrijven blijven goed spenderen. In de dienstensector maar, belangrijk, zelfs in sectoren die het effect van de eerdere renteverhogingen in principe het sterkst moeten voelen. In dit verband pikt de BoC het recente herstel in de huizenmarkt eruit. We nemen dit overigens ook waar in andere landen zoals de VS en het VK. De krapte op de arbeidsmarkt houdt onverminderd aan, wat de vraag/consumptie langer dan eerst gedacht ondersteunt. En inflatie, die trok in april voor het eerst in 10 maanden opnieuw aan, van 4.3% tot 4.4%. Als ze de onderliggende dynamiek bekijkt, vreest de BoC dat inflatie zich voor lange tijd en ruim boven de 2%-doelstelling zal verankeren.

Conclusie: het monetair beleid is simpelweg niet strak genoeg. De BoC zegt het niet met zoveel woorden, maar wij lezen tussen de lijnen dat er nog meer aankomt. Ook de Canadese geldmarkt gaat uit van nog minimaal één bijkomende verhoging met 25 bpn en is voorlopig 50-50 verdeeld over een tweede die de beleidsrente op 5.25% brengt. Canadese overheidsrentes scheurden 11-19.7 bpn hoger met de focus op het korte eind van de curve. Die obligatiedump leverde de Canadese dollar echter niet zo veel t.a.v. de USD (en EUR) op omdat ook de Amerikaanse (en Europese) rentes de beweging hoger vlotjes mee volgden. USD/CAD sloot de dag iets lager op 1.337.

Canadese tweejaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Fed ziet inflatie maar langzaam verder dalen

Fed ziet inflatie maar langzaam verder dalen

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China