Chinese handelsdata wederom een veeg teken

De markten: kort op de bal

Speculatie op monetaire en fiscale stimulus wakkert aan

Chinese handelscijfers vanmorgen haalden de lat niet. De export kromp 7.5% j/j, meer dan de -1.8% verwacht en de eerste daling in drie maanden. Import zette eveneens een stap terug met 4.5%. Dat was wel iets minder dan de stevige -8% gemiddelde analistenverwachting. De tanende handel is een zoveelste signaal dat de verhoopte Chinese heropleving na het afschaffen van het strenge zero-Covidbeleid eind vorig jaar uitblijft – de kortstondige boost bij aanvang van 2023 uitgezonderd. Vorige week stelden ook al de “officiële” (van overheidswege) PMI-bedrijfsvertrouwensindicatoren teleur, net zoals de meest recente traditionele maandelijkse update (met o.a. industriële productiecijfers & kleinhandelsverkopen) voor april. De wereldeconomie koelt af, de Chinese vastgoedsector is een reus op lemen voeten en Chinese lokale overheden en huishoudens zijn overladen met schulden, het weegt allemaal op de groei. De speculatie voor bijkomende steun om de economie te stutten groeit. De oproep tot monetaire versoepeling klinkt steeds luider. Hier en daar verwachten analisten dat de Chinese centrale bank volgende week een nieuw salvo lost. Dat kan bijvoorbeeld onder de vorm van lagere rentevoeten. De Chinese yuan verliest vanmorgen alvast terrein, mogelijk in anticipatie daarop. USD/CNY nadert de recente toppen rond 7.11. Vorige week circuleerden eveneens geruchten dat de overheid zich over nieuwe, fiscale maatregelen buigt om het herstel in de vastgoedsector te faciliteren. Vorig jaar rolde het daartoe al een 16-puntenplan uit maar dat laat kennelijk te wensen over. Het nieuws, gebracht door financieel persagentschap Bloomberg, hielp metalen zoals koper en ijzer de recente dieptepunten te verlaten.

USD/CNY

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Zwitserse centrale bank kijkt kat uit de boom en houdt rente onveranderd op 1.75%

Zwitserse centrale bank kijkt kat uit de boom en houdt rente onveranderd op 1.75%

Noren volgen het Zweedse voorbeeld

Noren volgen het Zweedse voorbeeld

Bank of England houdt rente (nipt) onveranderd

Bank of England houdt rente (nipt) onveranderd

BoJ houdt koppig vast aan ultrasoepel beleid

BoJ houdt koppig vast aan ultrasoepel beleid