Amerikaanse diensten-ISM onder de lat

De markten: kort op de bal

Dollar geeft eerdere winsten op, rentes beperken de schade

De aandacht van de markt ging gisteren naar het ISM-bedrijfsvertrouwen uit de Amerikaanse dienstensector. De sterkte van de belangrijkste sector van de economie staat al enkele maanden in schril contrast met de tanende, exportgerichte verwerkende nijverheid. Dat komt omdat er een bijzonder sterke binnenlandse arbeidsmarkt achter schuilgaat. De ISM van de maakindustrie bevindt zich al sinds oktober op of beneden 50 – het niveau dat groei in de sector onderscheidt van een krimp. Op een uitschuiver in december na, tekent de dienstensector nog altijd matige tot solide groei op. Daar kwam in mei onverwacht toch wat verandering in. De ISM brokkelde af van 51.9 naar 50.3, nog maar nipt in expansiegebied, dus. De gemiddelde analistenverwachting was voor een versteviging tot 52.4. De details overtuigden evenmin. Elke deelreeks zette een stapje terug. De algemene activiteit draaide op een lager toerental (51.5 van 52) die vooral teerde op het wegwerken van openstaande bestellingen (40.9 van 49.7). Het werk stroomt voorts minder vlot binnen (52.9 van 56.1) terwijl de sector het personeelsbestand marginaal laat inkrimpen (49.2 van 50.8).

De data komen na het sterke arbeidsmarktrapport van vorige week vrijdag. Het maaide de opwaartse rentebeweging die zich toen weer op gang trok, opnieuw onderuit. Toch had de uiteindelijke schade groter kunnen zijn. Het korte eind van de curve verloor iets meer dan drie basispunten. Het was een gevolg van de markt die het idee van een renteverhoging in juli na een tussenstop in juni iets minder genegen werd. Het Australische voorbeeld vanmorgen (een tweede keer op rij +25 bpn na de pauze in april) leert nochtans dat het een zeer reële, zelfs waarschijnlijke optie is. Het trekt mee de Amerikaanse rentes hoger (2-j. kortbij de 4.50-% referentie). De dollar verloor gisteren in een ruk de eerdere dagwinst. EUR/USD opende aan 1.071, dook in de aanloop naar de ISM lager tot 1.0675 maar sloot uiteindelijk aan 1.071(3).

Amerikaanse tweejaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EC(B) brengt ontnuchterende boodschap

EC(B) brengt ontnuchterende boodschap

Britse inflatie daalt tot 2%

Britse inflatie daalt tot 2%

RBA houdt rente onveranderd

RBA houdt rente onveranderd

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Zweedse inflatieafkoeling stokt .