Saudi-Arabië speelt (noodgedwongen) solo slim

De markten: kort op de bal

Nieuwe productiebeperking levert alweer weinig steun voor olie

vlagecolie

Afgelopen weekend bogen de belangrijkste olie-exporterende landen, OPEC+, zich opnieuw over het productiebeleid. Het was een tumultueuze vergadering. De facto leider van de groep Saudi-Arabië had graag het mes gezet in de output om op die manier de tanende olieprijs te stutten. Een vat ruwe Brentolie kampeert al enkele weken tussen $70-$80 per vat, het laagste niveau sinds eind 2021. Saudi-Arabië is daar zeer ontevreden over. Het land is in volle economische transitie (“Vision 2030”), met enorme binnenlandse (vastgoed)projecten die handenvol geld kosten maar die de toeristische en entertainmentindustrie moeten aanwakkeren. Om nog maar enkel break-even te draaien, is een olieprijs van meer dan $80/vat nodig.

Saudi-Arabië stond echter zo goed als alleen. Andere grote producenten zoals Rusland wilden enkel vasthouden aan de bestaande productiebeperkingen. Het verlengt die samen met andere OPEC-leden wel tot en met eind 2024. Voorts lagen enkele Afrikaanse producenten dwars omwille van de toekenning van een verhoogd quota voor de Verenigde Arabische Emiraten vanaf volgend jaar. De VAE kunnen en mogen in 2024 meer oppompen ten koste van landen zoals Angola en Nigeria die op vandaag hun quota’s niet halen. Ze zijn niet akkoord met die verschuiving en beweren dat investeringen onderweg zijn om de productiecapaciteit op te krikken.

Het Saudische koninkrijk streek uiteindelijk alle plooien glad maar het komt met een stevige prijs: het zal op eigen houtje in de output snijden, één miljoen vaten per dag extra. Voorlopig is het enkel van toepassing voor de maand juli, al kan dat nog verlengd worden. Dat het land bereid is om zoveel marktaandeel op te geven zegt veel over de frustraties over de olieprijs. Saudi-Arabië pompt volgende maand “slechts” negen miljoen vaten per dag op, het minst sinds juni 2021 toen de productie nog herstellende was van de pandemie. Het is hoogst twijfelachtig of de beslissing tegen de achtergrond van een afkoelende wereldeconomie en een voorlopig teleurstellend Chinees groeiherstel een ware olierally losweekt. Toen de groep in april verraste met een knip van 1.6 miljoen vaten was de prijsstijging ook van zeer tijdelijke aard. Zelfs de gigantische krimp van 2 miljoen in oktober vorig jaar bracht weinig permanente zoden aan de dijk. De prijsbeweging vanmorgen suggereert meer van hetzelfde. Een vat ruwe Brentolie sprong meer dan 3% hoger tot bijna $79 bij de opening. Daar blijft inmiddels nog maar een dik procent van over. De benedenkant van het zwarte goud in de buurt van $70 wordt met de beslissing wel wat beter beschermd.

Brentolie ($/vat)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Fed ziet inflatie maar langzaam verder dalen

Fed ziet inflatie maar langzaam verder dalen

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China