Fed stuurt marktverwachtingen last-minute bij

De markten: kort op de bal

Rentepauze in juni

Fed-gouverneurs hebben vanaf tien dagen voor de start van elke beleidsvergadering zwijgplicht. Dit weekend start de stille periode voorafgaand aan het verdict op 14 juni. Op de valreep kwamen twee zwaargewichten gisteren de (markt)verwachtingen bijsturen: in juni volgt een pauze; in juli kan de beleidsrente opnieuw hoger.

De pauzegedachte leeft al langer. Individueel schoven 10 van de 18 Fed-leden het huidige renteniveau (5-5.25%) in maart naar voren als verwachting voor eind 2023 en impliciet dus ook als rentepiek. Het dient gezegd dat een grote minderheid (7/18) toen al rekening hield met een hogere rente. Iets wat de data sindsdien (koppige inflatie, veel sterkere arbeidsmarkt en iets meer economische veerkracht) rechtvaardigen. De vorige beleidsverklaring (mei) maakte niet langer gewag van de nood om de rente extra op te trekken. De naweeën van de regionale bankencrisis en de doorlooptijd van de doorgevoerde verstrakking (+500 basispunten sinds maart 2022) zorgen voor wat terughoudendheid ondanks de cijfers. Op een Fed-conferentie midden-mei zette voorzitter Powell de pauzegedachte officieel kracht bij. Tot voor kort zweerde hij bij de idee dat de groeirisico’s verbonden aan het voortzetten van de rentecyclus veel kleiner waren dat de inflatierisico’s verbonden aan de rentecyclus pauzeren. Voor Powell is de risicoanalyse nu in balans. Bijgevolg staat hij open voor een maand de kat uit de boom kijken.

Toch ging de rentemarkt aan het twijfelen over de uitkomst van de junivergadering. Met de economische cijfers aan hun kant, ging het volume van de tegenstanders van een pauze crescendo. Ze bleken talrijker dan verwacht. Ook stemgerechtigde leden zoals Dallas Fed Logan en in mindere mate Minneapolis Fed Kashkari behoren tot die groep. Begin deze week schatte de markt de kans op een renteverhoging in juni 50/50 in. Voor de meeting van 26 juli is ze in ieder geval volledig verdisconteerd.

Om extra volatiliteit te vermijden gooiden toekomstig Fed-vicevoorzitter Jefferson en stemgerechtigd Philly Fed-voorzitter Harker gisterenavond hun gewicht in de strijd. Ze schroefden de verwachtingen voor juni fors terug. Een pauze zal het worden. De onofficiële spreekbuis van de Fed, de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal, bloklettert vandaag “Fed prepares to skip June rate rise but hike later”. Amerikaanse rentemarkten sloten nabij de correctieve dieptepunten. De wurggreep die de Fed nu hanteert, suggereert weinig marktanimo om te reageren op sterkere Amerikaanse cijfers. Zwakkere data kunnen meer beweging uitlokken. Deze week krijgen we nog tewerkstellingscijfers van loonstrookjesverwerker ADP, het ISM-vertrouwen uit de verwerkende nijverheid en de officiële payrolls. 

Amerikaanse 10j-rente: asymmetrische reactiefunctie

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt