Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt

De markten: kort op de bal

USD/JPY 140 werkt als rode lap

Flag Japan

De Japanse yen vertoeft sinds eind vorige week rond/boven USD/JPY 140. Het zijn de zwakste koersen voor de yen sinds november van vorig jaar. Historisch gezien handelde de yen tussen 1998 en eind vorig jaar nooit aan zo’n slechte niveaus. Het overschrijden van de psychologische 140-drempel volstond om een vergadering in te roepen tussen het ministerie van Financiën, de Japanse centrale bank (BoJ) en het Financial Services Agency. Het comité besloot dat ze de marktbeweging nauw volgt en klaar staat om gepaste acties te ondernemen indien nodig. Daarmee zet ze een eerste stap richting wisselkoersinterventies, gelijkaardig aan acties voorafgaand aan JPY-aankopen in september en vooral november (USD/JPY > 150) van vorig jaar. Voorlopig loopt de JPY-verzwakking nog ordelijk en is er geen sprake van paniekverkopen. Toch speelt de algemene context niet in het voordeel van de Japanse munt. Om te beginnen is de Amerikaanse dollar in het algemeen sinds midden mei aan de betere hand. Het stof van de regionale bankencrisis gaat liggen en economische cijfers (groei/inflatie/tewerkstelling) stellen de in mei aangekondigde rentepauze al meteen in vraag. Een extra renteverhoging met 25 basispunten is volledig verdisconteerd voor de julivergadering. Voor de eerstvolgende meeting op 14 juni is de markt nog 50/50 verdeeld. Arbeidsmarktcijfers en de diensten-ISM kunnen later deze week uitsluitsel geven. Tegenover een mogelijke Amerikaanse rentedoorstart staat het Japanse monetaire beleid dat ondanks de recente machtswissel Kuroda-Ueda toch vooral gestoeld blijft op de onorthodoxte van de voorganger. De markt hoopte na het onverwacht verdubbelen van de 25 bpn tolerantieband rond de 0%-doelstelling voor de Japanse 10j-rente in december van vorig jaar snel op meer, maar blijft op haar honger zitten. Dat ondanks Japanse kerninflatie boven de 2%-inflatiedoelstelling en in april zelfs voor de eerste keer sinds 1981 boven 4% j/j. Een tijdelijk fenomeen, oordeelt de BoJ. Tiens, waar hebben we dat in een niet zo ver verleden nog gehoord? Tot slot blijft het algemene risicoklimaat tegen de verwachtingen in bijzonder sterk, waardoor JPY ook niet op zijn statuut van veilige haven kan teren. 

USD/JPY: yen bereikt eerste pijngrens

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Zwitserse centrale bank kijkt kat uit de boom en houdt rente onveranderd op 1.75%

Zwitserse centrale bank kijkt kat uit de boom en houdt rente onveranderd op 1.75%

Noren volgen het Zweedse voorbeeld

Noren volgen het Zweedse voorbeeld

Bank of England houdt rente (nipt) onveranderd

Bank of England houdt rente (nipt) onveranderd

BoJ houdt koppig vast aan ultrasoepel beleid

BoJ houdt koppig vast aan ultrasoepel beleid