Spaanse socialisten lijden zware verkiezingsnederlaag

De markten: kort op de bal

Premier Sanchez speelt ridder of mis 

Regionale Spaanse verkiezingen eindigden in een nachtmerrie voor de centrum-linkse regeringspartij PSOE. De socialisten van premier Sanchez verloren de controle in zes Spaanse regio’s. Hun aandeel van de stemmen slonk van 29.4% tot 28.1%. Daarmee moeten ze de rol voor grootste partij laten aan de centrumrechtse oppositiepartij Partido Popular (31.5% van 22.6%). Ook extreemrechts (VOX) won terrein ten koste van extreemlinks. Hun stemaandeel steeg van 3.6% tot 7.2%. Belangrijker: in sommige Spaanse regio’s kunnen/moeten ze mee aan de bestuurstafel. Het cordon rond Vox brak vorig jaar al nadat de PP een bestuursakkoord bereikte in de regio Castilla y Leon.

Om eenzelfde afgang op nationaal niveau te vermijden, speelt premier Sanchez ridder of mis. Hij riep daags na de verkiezingsnederlaag vervroegde nationale verkiezingen uit. In plaats van de geplande stembusgang in december, krijgen Spaanse kiezers hun oproepbrief al in juli. Sanchez hoopt hiermee mogelijke interne revolte tegen te gaan. Tegelijkertijd geeft hij extreemlinks amper tijd om eventueel te groeperen om linkse kiezers van een verzwakte PSOE af te snoepen. Ten slotte verplicht hij de PP om in hun kaarten te laten kijken wat betreft een mogelijke nationale alliantie met extreemrechts. Een voor sommige centrumkiezers onpopulaire gedachte. De voorzitter van de Vox-partij, Abascal, stak in elk geval al zijn hand uit naar PP-leider Nunez Feijoo.

Spaanse markten liggen niet wakker van de verkiezingsuitslag. Het nuanceverschil met gevoeligheid in andere Europese landen rond de opmars van extreme partijen de voorbije jaren, ligt vooral in de Europese gezindheid van Vox (maar ook bijvoorbeeld de regerende minderheidspartij op de linkse flank; Podemos). Dat was vooral in Italië anders met bijvoorbeeld de Vijfsterrenbeweging.  

Figuur -

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EC(B) brengt ontnuchterende boodschap

EC(B) brengt ontnuchterende boodschap

Britse inflatie daalt tot 2%

Britse inflatie daalt tot 2%

RBA houdt rente onveranderd

RBA houdt rente onveranderd

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Zweedse inflatieafkoeling stokt .