Japanse economie groeit sneller dan verwacht

De markten: kort op de bal

Yen en rentes niet onder indruk, Japanse beurs nadert 2021-toppen

Het Japans bbp dikte in het eerste kwartaal van dit jaar met 0.4% kw/kw, ofwel 1.6% op geannualiseerde basis, aan. Die groter dan verwachte groeiversnelling volgt op een technische recessie: het vierdekwartaalcijfer van vorig jaar werd neerwaarts herzien tot -0.1% (op geannualiseerde basis) nadat het derde kwartaal ook al een krimp met 1.0% liet optekenen. De Japanse huishoudens en bedrijven deden elk de grootste duit in het zakje. Ze droegen elk 0.3 procentpunten bij tot de kwartaalgroei. De netto-exportbijdrage was negatief (-0.3 procentpunt) door een grotere terugval in de export dan in de import. Het restant, 0.1 procentpunt groei, komt op het conto van overheidsconsumptie.

De groeicijfers zijn in principe koren op de molen voor zij die de grote ommezwaai van het Japanse monetaire beleid verwachten. De speculatie laaide hoog op toen de Bank of Japan het renteplafond op de tienjaarsrente eind vorig jaar onverwacht verdubbelde. Ondertussen zwakte die wat af maar ze is nooit volledig verdwenen. Te meer omdat inflatie steeds hoger kruipt. De bbp-deflator die samen met de groeidata vanmorgen werd gepubliceerd trok van 1.2% in 2022kw4 tot 2% j/j in 2023kw1. In meer recente aprilcijfers voor de hoofdstad Tokio eind vorige maand snelde kerninflatie (CPI ex verse voeding en energie) van 3.4% tot 3.8% - het hoogste in meer dan 40 jaar. Toch blijft de markt vanmorgen aan de voorzichtige kant. Ze loopt voorlopig niet te hard van stapel en wacht de verdere, officiële duiding van de Bank of Japan af. De nieuwe voorzitter Ueda liet tijdens zijn eerste beleidsvergadering 28 april alles vooralsnog bij het oude. Japanse rentes verliezen tot 5 bpn op het lange eind van de curve. De tienjaarsrente duikt 4 bpn lager tot 0.36%, beneden het 0.5%-plafond. De yen verliest terrein. USD/JPY trekt hoger richting 136.78. De Japanse beurs kan de groeidata wel smaken. De Nikkei225 trekt voor het eerst sinds 2021 boven de kaap van 30 000. Een belangrijke weerstand in de index bevindt zich op 30 795 (2021- en 33-jarige top).

Nikkei 225 (Japanse beursindex)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

BoJ blijft warm en koud blazen

BoJ blijft warm en koud blazen

Zweedse economie op zoek naar een bodem

Zweedse economie op zoek naar een bodem

RBNZ verhoogt de rente niet.

RBNZ verhoogt de rente niet.

Japanse inflatie blijft op/boven BOJ-inflatiedoelstelling

Japanse inflatie blijft op/boven BOJ-inflatiedoelstelling