Turkse verkiezingen gaan allicht tweede ronde in

De markten: kort op de bal

Lira verliest verder terrein in vroege handel

De Turkse verkiezingen van afgelopen zondag leveren hoogstwaarschijnlijk nog geen nieuwe president op. Met bijna alle stemmen geteld scoort zittend president Erdogan net geen 50%. Zijn uitdager Kılıçdaroğlu, de keuze van een verenigde oppositie, haalt ongeveer 45%. Omdat geen van hen een meerderheid haalt, volgt er een tweede stemronde op 28 mei. Het zal de eerste keer zijn sinds een zogenaamd uitvoerend presidentschap Turkije bestuurt (2017). Een derde kandidaat, Sinan Ogan, stapte uit de race. Hij verleidde slechts 5.2% van de kiezers. Zij hebben niettemin de presidentiële sleutel in handen. Het is onzeker waar hun stem naartoe zal vloeien. Ogan’s nationalistische partij geeft sinds de verkiezingen van 2018 Erdogan’s AKP parlementaire rugdekking maar de twee onderhouden niet bepaald de hartelijkste relatie. Ogan weigerde gisterenavond laat zijn steun voor een van de twee kandidaten uit te spreken.

De peilingbureaus voorspelden een nek-aan-nekrace in de aanloop naar de verkiezingen. Voor Erdogan is het alvast een opsteker dat hij alsnog een voorsprong van ongeveer 5 procentpunten uitbouwt. Hoe dan ook blijft het niet alleen voor de twee kandidaten maar ook voor de markt nog even nagelbijten tot 28 mei. De Turkse verlies lira in vroege handel vanmorgen opnieuw terrein tegenover de Amerikaanse dollar. USD/TRY trekt hoger richting 19.62, een nieuw lira-diepterecord. De munt is een structurele verzwakker, zowel tegen de dollar als de euro. We verwachten op dat vlak geen kentering op korte termijn. Nog goed om weten: op 25 mei, drie dagen voor de tweede stemronde, vergadert de Turkse centrale bank nog eens.

USD/TRY

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt