Bank of England wijzigt niet van koers

De markten: kort op de bal

Opwaartse herzieningen voor groei- en inflatievoorspellingen

De Bank of England verhoogde de beleidsrente zoals verwacht met 25 basispunten tot 4.5%. Net zoals vorige keer stemden 2 van de 9 BoE-leden voor een ongewijzigd rentebeleid. In tegenstelling tot de Fed zijn gouverneur Bailey en co nog niet aan een pauze toe. De richtlijn voor de volgende vergaderingen blijft ongewijzigd: zo lang de inflatiedruk niet afneemt zullen extra renteverhogingen volgen.

De Britse centrale bank had vandaag een nieuw monetair beleidsrapport tot haar beschikking. Ondanks een hoger impliciet rentepad ten opzichte van februari (beleidsrentepiek van 4.75% ipv 4.25%) verhoogde de BoE haar inflatievoorspelling voor Q2 2024 van 1% j/j tot 3.4%. Ook eind 2024 blijft de inflatie nog (net) boven de 2%-inflatiedoelstelling. Daarna valt ze terug richting 1%. In het eerste kwartaal van dit jaar bleef inflatie onverwacht boven 10%. Vanaf volgende maand zal omwille van basiseffecten een forse terugval volgen. Voedsel- en goederenprijzen zullen dan weer langer een effect uitoefenen. De arbeidsmarkt blijft op korte termijn ook krapper dan vooropgesteld in februari. De werkloosheidsgraad zou zelfs tot eind 2024 beneden 4% blijven. Britse recessiescenario’s zijn vervangen door krampachtige groeiprognoses. Voor het afgelopen jaar (2022 Q2 – 2023 Q2) staat nu een nulgroei in de tabellen (tov -0.7%). Een extra feestdag en stakingen zorgden voor een neerwaartse hertekening. Voor de volgende 12 maanden gaat de BoE uit van +0.9% (tov -0.3% in het februarirapport). De groei was minder zwak dan gevreesd en krijgt extra steun van lagere grondstoffenprijzen, fiscale stimulus en de sterke arbeidsmarkt. Er zijn nog neerwaartse risico’s, maar de impact van strakkere kredietcondities (in navolging van de Amerikaanse regionale bankencrisis) op groei bleef tot nu toe uiterst beperkt.

Het status quo van de Bank of England zorgt amper voor rillingen op het marktoppervlak. Britse geldmarktrentes gingen al uit van een beleidsrentepiek van 4.75% of 5% en wijzigen die positie niet. Britse rentes verliezen een 3-tal basispunten nadat ze eerder deze week het voortouw namen ten opzichte van Europa en de VS. Op eenzelfde manier valt de GBP-rally stil. EUR/GBP handelt momenteel mede dankzij een zwakkere euro rond 0.8680. De week sluiten beneden 0.8720 is nodig om in te zetten op vervolgwinsten voor GBP. 

EUR/GBP: geen vervolgwinsten na BoE-vergadering

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Spaanse premier dreigt met ontslag

Spaanse premier dreigt met ontslag

Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit