Markt reageert op Amerikaanse inflatiecijfers

De markten: kort op de bal

Marktovertuiging en details zijn beslissend

Amerikaanse inflatiecijfers voor de maand april was de hoofdbrok van vandaag. Zowel het alomvattende inflatiecijfer als de onderliggende kerninflatie die abstractie maakt van voedsel en energie stegen met 0.4% op maandbasis, volledig in lijn met de marktverwachting. De jaar-op-jaar vergelijking zakt van 5.6% tot 5.5% voor de kerninflatie van 5% tot 4.9% voor het hoofdinflatiecijfer. Enkel in die laatste component zat de marktconsensus marginaal hoger (5%). Traditioneel bewegen markten vooral op afwijkingen ten opzichte van de verwachting. De inflatiecijfers van vandaag voldoen niet aan dat criteria. Toch zien we een forse daling van de rentes en de dollar terwijl beursfutures stijgen.

We vermoeden twee redenen achter de marktbeweging. Om te beginnen komen de inflatiecijfers een week nadat de Amerikaanse centrale bank een (voorlopig?) laatste renteverhoging doorvoerde. Markten stelden die renteverhoging al langer synoniem met de voorbode van renteverlagingen. Hoewel de Fed (en andere centrale banken) dat idee steevast ontkrachten, voelt de markt zich na vandaag gesterkt in haar gedachte. Inflatie loopt niet verder op dus kan de Fed sneller de piekniveaus achter zich laten, laat staan de rente alsnog verder verhogen. De marktreflex van de voorbije 15 jaren – economische/financiële problemen en de Fed brengt redding via een soepel beleid – blijft bijzonder sterk. We vinden nog steeds dat er te makkelijk wordt voorbij gegaan aan het feit dat we in een andere wereld – één met te hoge ipv te lage inflatie – leven. Een tweede verklaring ligt in de details van de inflatiecijfers. Powell en co koppelden hun lot aan een zeer strikte inflatiereeks die behalve voedsel en grondstoffen ook bijvoorbeeld woninggerelateerde kosten uitsluit. De “superkerninflatie” is een zeer enge diensteninflatie waarin vooral hogere loonkosten tot uiting komen. Een synthetische benadering samengesteld door persagentschap Bloomberg suggereert dat die superkerninflatie maar 0.1% op maandbasis bedroeg in april, het traagste niveau in maanden. Die evolutie zal de Fed bevestiging geven dat nu pauzeren de juiste beslissing is gegeven neerwaartse economische en financiële risico’s.

Amerikaanse rentes verliezen 6 à 7 basispunten op looptijden van 2 tot 5 jaar. Ten opzichte van de dagtoppen bedraagt de daling 10 bpn. Dat renteverlies doet de dollar pijn. EUR/USD veert op van 1.0940 richting 1.10. Amerikaanse beursfutures veren meer dan 1% op. 

Amerikaanse 2-j rente verliest 4% opnieuw na inflatiecijfers

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt

Spaanse socialisten lijden zware verkiezingsnederlaag

Spaanse socialisten lijden zware verkiezingsnederlaag

Japanse economie groeit sneller dan verwacht

Japanse economie groeit sneller dan verwacht

Gemengde signalen van het Britse arbeidsmarktrapport

Gemengde signalen van het Britse arbeidsmarktrapport