Bekend deuntje in beleidsrapporten van de Fed

De markten: kort op de bal

Markt schiet niet in nieuwe kramp

De Amerikaanse centrale bank publiceerde gisteren haar trimestriële kredietrondvraag bij de financiële sector (“Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices) en haar halfjaarlijkse raamwerk ter controle van de weerbaarheid van de financiële sector (Financial Stability Report). Uit beide bevragingen kwam de verwachte conclusie na de val van Silicon Valley Bank en Signature Bank en recenter nog First Republic. Met de pet op van supervisor van het financieel systeem waarschuwt de Fed dat de turbulentie rond Amerikaanse regionale banken tot bredere kredietschaarste kan leiden. Op haar beurt kan die leiden tot tragere Amerikaanse groei. De rondvraag bij banken bevestigt onmiddellijk het eerste deel van de profetie: de kredietvoorwaarden worden strenger nu hogere rentes de kans vergroten op verliezen in de krediet (speciale vermelding voor commercieel vastgoed) of beleggingsportefeuille. Tegelijkertijd kreeg het woord “kapitaalvlucht” een nieuwe invulling in onze digitale wereld. De strijd om deposito’s weegt op de winstgevendheid.

De timing van beide bevragingen – te midden alle volatiliteit – zorgt automatisch voor een bias. De volgende weken/maanden zal duidelijk worden of de huidige “credit squeeze” uitmondt in een echte “credit crunch” of niet. In dat scenario helpen striktere financiële randvoorwaarden de taak van de Amerikaanse centrale bank. Via een groeivertraging of zelfs recessie kunnen ze inflatie helpen terugdringen tot de 2%-inflatiedoelstelling.

Zo’n vaart loopt het voorlopig niet. Een sterke Amerikaanse arbeidsmarkt – getuige de payrolls van afgelopen vrijdag – blijft de stevige ruggengraat van de economie. Inflatie holt de koopkracht uit, maar de meeste Amerikanen beschikken nog steeds over een recurrent inkomen. Daarnaast schetst de Fed zelf een positiever beeld van het Amerikaanse financiële landschap ten opzichte van bijvoorbeeld 15 jaar geleden. Stevigere kapitaalbuffers en minder blootstelling aan renterisico suggereren dat het kapseizen van een aantal regionale banken niet de regel wordt, maar de uitzondering blijft.

Financiële markten schoten ondanks de waarschuwingen niet in een nieuwe kramp. Amerikaanse rentes hielden vast aan de herstelwinsten van vrijdag en maandag. De Amerikaanse 2j-rente testte de psychologische grens van 4% en de 10j-rente die van 3.5%. Amerikaanse beurzen knoopten aan met beperkte winsten terwijl de dollar iets meer ademruimte krijgt aan EUR/USD 1.10. 

EUR/USD spart met het 1.10-niveau

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EC(B) brengt ontnuchterende boodschap

EC(B) brengt ontnuchterende boodschap

Britse inflatie daalt tot 2%

Britse inflatie daalt tot 2%

RBA houdt rente onveranderd

RBA houdt rente onveranderd

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Zweedse inflatieafkoeling stokt .