Amerikaanse rentes veren op van steunniveaus

De markten: kort op de bal

Aandacht van data naar andere thema’s

Amerikaanse rentes blijven voorlopig gevangen in hun zijwaartse handelsband sinds midden maart. Sterke Amerikaanse payrolls – de zoveelste – en een rebound van afgestrafte Amerikaanse regionale bankaandelen genre PacWest en Western Alliance zorgden vrijdag voor een mooi herstel. Eerder op de week hield de onderkant (technische steunniveaus) stand. Voor de Amerikaanse 2j-rente kijken we naar de zone tussen grosso modo 3.6% en 4.3%. Op een looptijd van 10j is dat 3.25% tot 3.6%. We verwachten dat de handelsbanden de volgende weken zullen stand houden. Op korte termijn zal vooral het sentiment van de dag de bewegingen bepalen, eerder dan de economische cijfers. De Fed kondigde vorige week een conditionele rentepauze aan. De lat om opnieuw tot renteverhogingen over te gaan ligt hoog. Aan de andere kant suggereert het renteherstel van vrijdag dat geldmarktrentes meer dan ver genoeg voorop lopen op Fed-renteverlagingen. De Amerikaanse centrale bank sluit het scenario dit jaar uit, maar daar heeft de markt geen oren naar. We blijven overtuigd dat die divergentie na de zomer zal resulteren in een inhaalbeweging hoger op een rentemarkt die bakzeil haalt. Op korte termijn worden thema’s zoals de Amerikaanse regionale bankencrisis of het Amerikaanse schuldenplafond belangrijker.

Wat dat laatste betreft zei Amerikaanse minister van Financiën Yellen dit weekend dat er geen goede opties over blijven als het Congres zijn verantwoordelijkheid niet neemt deze maand. Ze verwijst naar sectie 4 van het 14e amendement uit de Amerikaanse grondwet dat stelt dat de kredietwaardigheid wan de Amerikaanse overheidsschuld niet in vraag mag worden gesteld. Op dat ogenblik slaat de Amerikaanse president het congres over en zit de VS niet enkel met een schuldencrisis, maar ook met een grondwettelijke crisis. President Biden vergadert morgen met democratische en republikeinse kopstukken om tot de basis te komen voor een compromis. De nipte republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden stemde al voor een plan tot verhoging van schuldenplafond, maar de maatregelen – vooral ommekeer van veel democratische fiscale steun – geraken nooit door de democratisch-gecontroleerde senaat.

De aard van de problemen (VS) toonden de voorbije weken al dat de dollar zijn statuut als veilige haven amper tot niet kon waarmaken tijdens beurscorrecties. Tegelijkertijd speelt de relatieve rentebeweging (EU vs VS) in het nadeel van de greenback. EUR/USD kampeert daardoor al een tijdje rond/boven 1.10. Na de jaartop van 1.1095 is de volgende technische referentie 1.1274 (62% herstel op EUR/USD-daling tussen begin 2021 en eind 2022).

Amerikaanse 2-j rente veert opnieuw op van steunzone

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt