Norges Bank trekt rente op tot 3.25% …

De markten: kort op de bal

… en houdt vast aan het voornemen van nog één laatste zet in juni

De Noorse centrale bank verhoogde vanmorgen de beleidsrente met 25 bpn tot 3.25%. Het hoogste niveau sinds 2008 is nodig om de veel te hoge inflatie te bestrijden. De algemene prijsstijging versnelde in maart tot 6.5%, meer dan de Norges Bank in diezelfde maand verwachtte. Onderliggende inflatie trok eveneens hoger, tot 6.2%. Beide indicatoren bevinden zich ver boven de 2%-doelstelling. Die hardnekkige prijsdruk vloeit onder meer voort uit de robuuste economie en arbeidsmarkt. De activiteit koelde af maar blijft op een relatief hoog toerental draaien. Private consumptie, een belangrijke pijler in de groei, was zelfs iets sterker dan eerst gedacht. De arbeidsmarkt blijft met een werkloosheidsgraad van 1.8% (april) uiterst krap. Lonen zullen dit jaar aan een sneller tempo groeien dan vorig jaar én dan in maart gedacht.

De Norges Bank zit ook nog steeds verveeld met de zeer zwakke munt. Die dwarsboomt de kruistocht tegen inflatie. Abstractie gemaakt van de illiquide periode kort na de Covid-uitbraak, sloot de Noorse kroon gisteren aan het zwakste niveau ooit (EUR/NOK 11.89). De munt deed het daarmee nog een pak slechter dan de centrale bank eind maart in de boeken had staan.

Op de beleidsvergadering in maart stelde de Norges Bank een beleidsrente van 3.5% tegen de zomer voorop. Het is zoeken naar tegenargumenten voor een nog hogere rente. We lijsten even op. Inflatie: hoger dan verwacht. Economische activiteit: houdt beter stand dan gevreesd. Arbeidsmarkt en loongroei: krap en stijgend. De Noorse kroon: stelt zwaar teleur. Niettemin houdt de centrale bank vast aan de richtlijnen van maart. Het is een gemiste kans. Misschien wacht Oslo op onderbouw van de nieuwe prognoses die ze bij die juni-vergadering ter beschikking zal hebben. Gouverneur Ida Wolden Bache sluit de begeleidende verklaring wel af met een slag om de arm. Als de munt zwakker en de economie sterker blijft dan verwacht, dan dringt een hogere rentepiek zich op. Dit volstaat voorlopig voor de markt om de kroon niet naar nieuwe dieptepunten te sturen. EUR/NOK daalt neer richting 11.81. Noorse swaprentes klimmen enkele basispunten hoger. Afspraak in juni.

EUR/NOK

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Signed, sealed and to be delivered

Signed, sealed and to be delivered