Tsjechische centrale bank houdt rente onveranderd op 7.0% ...

De markten: kort op de bal

… maar bijkomende renteverhoging loert om de hoek

De Tsjechische centrale bank (CNB) hield de rente gisteren zoals algemeen verwacht onveranderd op 7.0%. De CNB herhaalde ook dat ze fluctuaties in de kroon zal blijven beperken. Anders gezegd: de bank zal interveniëren in de wisselmarkt als de kroon na de recente stijging al te fors zou corrigeren. Bij zo’n eventuele daling zou de munt immers niet meer bijdragen tot het afremmen van de inflatie. Tot daar alles volgens het verwachte scenario. De beslissing was echter een dubbeltje op zijn kant. Drie van de zeven raadsleden stemden immers voor een renteverhoging met 25 bpn. Vorige vergadering was dat slechts een.

De CNB ziet dat de hoge beleidsrente (7.0% sinds juni vorig jaar) de kredietverlening en de vraag afremt. Ook de sterke kroon verkrapt de monetaire condities. Omwille van de verwachte inflatiedaling later dit jaar wordt de reële (beleids)rente dan duidelijk positief. Toch is de CNB er niet gerust in dat dit allemaal voldoende is om de inflatie snel genoeg en blijvend naar de 2.0%-doelstelling te brengen. Voor dit jaar trok CNB de projectie voor de gemiddelde inflatie alvast op van 10.8% tot 11.2%. Voor volgend jaar blijft de verwachting op 2.1% gemiddelde inflatie. Ook de groei werd opwaarts bijgesteld (2023 van -0.3% tot +0.5%, 2024 van 2.2% tot 3.0%). De CNB wil vooral niet dat een relatief sterke economie annex krappe arbeidsmarkt een loon-prijsspiraal op gang brengt. Er is ook een stevige waarschuwing in de richting van het fiscaal beleid. Een verantwoord/voldoende krap fiscaal beleid is een noodzakelijke voorwaarde voor prijsstabiliteit. CNB houdt de data scherp in het oog. Volgende vergadering wordt er dan beslist of de rente onveranderd kan blijven over verhoogd moet worden. De CNB vindt ook nog steeds dat de markt te hard van stapel loopt in verband de timing van eventuele renteverlagingen later dit jaar.

De kroon steeg na de publicatie van het beleidscommuniqué van EUR/CZK 23.60 tot EUR/CZK 23.50. De CNB stelde overigens ook haar verwachting in verband met de kroon opwaarts bij (EUR/CZK 23.7 dit jaar van 24.5, EUR/CZK 24.3 van 24.6 in 2024). De geldmarktrentes concludeerden alvast dat de CNB-‘dreiging’ met een bijkomende verhoging meer is dan tactische communicatie naar de markt. De 2-j swaprente steeg met een volle 25 bpn van 5.90 tot 6.15%. De opmars van de kroon was recent aan een adempauze toe. Door de herpositionering van de CNB is de benedenkant van de kroon nu waarschijnlijk opnieuw beter beschermd. EUR/CZK 23.80 en 24.20 zijn belangrijke steunniveaus voor de Tsjechische munt. De meerjarige top (voor de kroon) bevindt zich op EUR/CZK 23.20.

Figuur - EUR/CZK: dreigende CNB-renteverhoging legt bodem voor de kroon.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Spaanse premier dreigt met ontslag

Spaanse premier dreigt met ontslag

Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit