vlagecFed
vlagecFed

Nervositeit neemt toe in de aanloop naar de Fed-rentebeslissing

De markten: kort op de bal

Onzekerheid over kleinere Amerikaanse banken blijft sluimeren

Gisterenmorgen zag het er naar uit dat de markten rustig zouden aftellen naar de Fed-beleidsbeslissing van vanavond. Het zoveelste opstootje van onzekerheid omtrent een aantal regionale Amerikaanse banken leek geblust nadat First Republic Bank in samenspraak met de Amerikaanse autoriteiten werd ondergebracht bij grootbank JPMorgan. Samen met een beter dan verwacht ISM-vertrouwen uit de verwerkende nijverheid was het pad geëffend voor een Fed-renteverhoging met 25 bpn met daarna een pauze/evaluatieperiode.

24 uur later overheerst opnieuw onrust en onzekerheid. Iets na de opening van de Amerikaanse markten kwamen een aantal regionale Amerikaanse banken opnieuw onder verkoopdruk (PacWest, Western Alliance). Een echt duidelijke aanleiding zagen we niet, maar markten blijven blijkbaar onzeker of de betrokken banken de concurrentie om deposito’s in een context van steeds hogere rentes het hoofd kunnen blijven bieden. Hoe dan ook, op de beurzen betekende het de start van een heuse risk-off correctie. Amerikaanse indices sloten meer dan 1.0% lager. Ook op de rentemarkt was er een vlucht naar ‘veilige’ overheidsobligaties (al is natuurlijk de vraag hoe veilig Amerikaanse obligaties echt zijn zolang de politieke patstelling over het verhogen van het schuldplafond aanhoudt). Hoe dan ook, de rentes daalden tot 18 basispunten (5-j). Ook het economisch nieuws zorgde voor bijkomende onzekerheid. Uit het JOLTS rapport, dat ook door de Fed scherp in het oog wordt gehouden, bleek dat het aantal openstaande vacatures in maart forser terugviel viel dan verwacht (van 9,974 mln tot 9,590 mln). Hoewel de arbeidsmarkt sterk blijft, werden er iets meer werknemers ontslagen. Ook veranderden er minder werknemers vrijwillig van job. Vooral dat laatste wordt gezien als een factor die de opwaartse loondruk kan beperken. Het zette de rentes bijkomend onder druk in de aanloop naar de Fed-beleidsbeslissing vandaag.

Ondanks de turbulentie gisteren gaat de markt nog steeds uit (90%) van een Fed-renteverhoging met 25 bpn deze avond. De doelzone voor de beleidsrente komt daardoor op 5.00-5.25%. Het is echter vooral uitkijken welke accenten Powell en co leggen naar de toekomst. Er zijn geen nieuwe voorspellingen (dots). Daarvoor is het wachten tot juni. Hoofdvraag is hoe de Fed de balans bespeelt tussen enerzijds nog steeds hoge inflatie en anderzijds de mogelijke impact van de onzekerheid in de Amerikaanse banksector op de toekomstige vraag/groei. ‘Officieel’ kondigt de Fed waarschijnlijk enkel een pauze aan met het engagement om verdere actie te blijven nemen indien nodig. Nuances op de persconferentie zullen bepalen of het een ‘dovish hike’, een ‘hawkish pause’ of een andere combinatie van die vier woorden wordt. De markt is er na de turbulentie gisteren alvast steeds meer van overtuigd dat we vandaag getuige zijn van de laatste renteverhoging in de cyclus. Voor eind dit jaar is al opnieuw 75 bpn renteverlaging verdisconteerd. Dat wordt moeilijk zolang de inflatie maar met mondjesmaat daalt, maar het is twijfelachtig of Powell de markten snel op andere gedachten kan brengen. De Amerikaanse renteonzekerheid houdt, ondanks de risk-off, ook de dollar in het defensief. EUR/USD heeft opnieuw boven de kaap van 1.10 post gevat. Komt er een nieuwe aanval op de top van 1.1095?

Figuur - Dollar blijft in het defensief.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

BoJ blijft warm en koud blazen

BoJ blijft warm en koud blazen

Zweedse economie op zoek naar een bodem

Zweedse economie op zoek naar een bodem

RBNZ verhoogt de rente niet.

RBNZ verhoogt de rente niet.

Japanse inflatie blijft op/boven BOJ-inflatiedoelstelling

Japanse inflatie blijft op/boven BOJ-inflatiedoelstelling