vlagecOpening
vlagecOpening

(Amerikaanse) rentemarkt opnieuw meer neutraal gepositioneerd in aanloop naar de Fed

De markten: kort op de bal

Overname First Republic Bank door JPM moet onrust over financiële stabiliteit bekoelen

Vorige week zagen de markten het glas vooral halfleeg. De economische data waren niet super, maar gaven nog steeds een ‘nihil obstat’ voor de Fed om de rente na de tweedaagse vergadering van vandaag en morgen opnieuw met 25 bpn te verhogen. Naast ‘verdeelde’ data maakte de markt zich opnieuw ongerust over de stabiliteit van het Amerikaanse banksysteem en de mogelijke gevolgen dat dit kon hebben voor de kredietverlening. Forse deposito-afvloei bij de First Republic Bank en de mogelijke noodzaak van externe steun voor de bank maakten markten nerveus. De rentes daalden opnieuw aanzienlijk in de aanloop naar het weekend.

In tegenstelling tot Europa kenden de Amerikaanse markten gisteren geen verlengd weekend. Het ‘probleem’ First Republic Bank werd dit weekend geëvacueerd door een overname van de bank door de Amerikaanse grootbank JP Morgan in samenwerking met de Amerikaanse autoriteiten (Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC). Er kwam gisteren ook goed nieuws van het economisch front in de VS. Het ISM-vertrouwen uit de verwerkende nijverheid steeg onverwacht van 46.3 tot 47.1. Toegegeven, dat wijst nog steeds op een contractie van de activiteit, zij het minder dan verwacht. Nog belangrijker voor de Fed, de prijsstijgingen (inkoopprijzen) versnelden opnieuw (53.2 van 49.2) en ook de tewerkstelling groeide lichtjes (50.2 van 46.9). De verwachtingen omtrent de uitkomst van de Fed-beleidsbeslissing lagen al lager min of meer vast: een renteverhoging met 25 bpn en dan een pauze. Dat blijft de waarschijnlijke uitkomst. Iets verder op de curve stijgen de rentes wel aanzienlijk tussen 15.2 bpn voor de 5-j rente en 13.5 bpn (2 & 30-j). De 2-j en de 10-j rente heroverden de psychologische grenzen van respectievelijk 4.0% en 3.5%.  Als de financiële onzekerheid afneemt, de Amerikaanse economie een harde landing later dit jaar kan vermijden en de kerninflatie koppig hoog blijft, zijn de markt verdisconteerde renteverlagingen in de tweede jaarhelft en begin volgend jaar op zijn minst voorbarig. De rente-opstoot gisteren ondersteunde het recente uitbodemingsproces van de dollar. DXY nestelde zich juist boven 102. EUR/USD zakte beneden de psychologische kaap van 1.10 (1.098). Mogelijk hebben de Europese rentes en de euro vanmorgen wel nog een inhaalbeweging te goed. Aan deze kant van de Atlantische Oceaan wordt vandaag ook uitgekeken naar de eerste schatting van de EMU-inflatie voor april en een kwartaalenquête van de ECB in verband met de kredietverlening, beide cruciale input voor de beleidsbeslissing donderdag. Het debat over 25 of 50 bpn is nog niet beslecht. 

Figuur - Amerikaanse rentemarkt ‘neutraler’ gepositioneerd in aanloop naar Fed-beleidsbeslissing

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt

Spaanse socialisten lijden zware verkiezingsnederlaag

Spaanse socialisten lijden zware verkiezingsnederlaag

Japanse economie groeit sneller dan verwacht

Japanse economie groeit sneller dan verwacht

Gemengde signalen van het Britse arbeidsmarktrapport

Gemengde signalen van het Britse arbeidsmarktrapport