Amerikaanse arbeidsmarkt groeit voor de 100ste keer op rij …

De markten: kort op de bal

… maar markt reageert gelaten

Flag US

De wereldwijde economie draait de laatste maanden dan wel een beetje vierkanter, de Amerikaanse arbeidsmarkt merkt daar hoegenaamd niets van. In januari kwamen er maar liefst 304 000 nieuwe jobs bij. De markt rekende slechts op een toename van 165 000. Daar tegenover staat wel een forse herziening (-90 000) van de maand december naar 222 000. De participatiegraad nam ook in januari lichtjes toe (63.2%) tot het hoogste peil sinds eind 2013. De gestage stijging van de lonen (3.2% j/j in januari) speelt daarin zeker een rol. De werkloosheidsgraad neemt onder meer daardoor wel toe tot 4%, al is dat vanuit een historisch perspectief uiterst laag.

De gevreesde negatieve impact van de “government shutdown” blijft dus vooralsnog uit. Dat heeft allicht deels te maken met het feit dat de getroffen medewerkers toch uitbetaald worden en daarom niet in de statistieken worden opgenomen. De details tonen wel een ongewoon sterke opstoot in deeltijds werk voor economische redenen. Dat is mogelijk wel gerelateerd aan de politieke impasse.

De Fed nam onlangs een 180°-bocht en maakte duidelijk dat ze de rente in de nabije toekomst niet meer zal verhogen. Dwingen deze cijfers de Fed alweer tot een ommekeer? Allicht niet. Het arbeidsmarktrapport bevat vooral historische data terwijl de Fed vooruitziend handelt. Bovendien suggereert het rapport geenszins uit de hand lopende looninflatie, ondanks een uitzonderlijk krappe arbeidsmarkt. De centrale bank heeft met andere woorden ruim de tijd om de kat uit de boom te kijken.

Toch nog deze randopmerking: de respons op de januari-enquête lag uitzonderlijk laag (amper 60.7%). Ook in december bedroeg die slechts 61%. Dat is in de loop van januari opgelopen tot 88% en resulteerde in een forse negatieve herziening (zie boven). Het is dus misschien wat voorbarig om sterke conclusies uit het rapport te trekken, al hoeft het weinig betoog dat de Amerikaanse arbeidsmarkt onverstoorbaar sterk presteert.


Ook de markt loopt niet al te hard van stapel. Er was even wat volatiliteit in EUR/USD kort na de publicatie, maar het paar stabiliseert zich momenteel rond de intraday-top. De stijging van Amerikaanse rentes blijft beperkt tot 2 basispunten.

Figuur - EUR/USD reageert gelaten op sterke payrolls

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.