CNB behoudt het status quo

De markten: kort op de bal

Centrale bank noemt vooruitzicht op renteverlagingen voorbarig

Flag Czech Republic

De Tsjechische centrale bank (CNB) hield de beleidsrente gisteren zoals verwacht stabiel op 7%. Ondertussen houdt de CNB de rente al 10 maanden stabiel op dit (piek?)niveau. Eén van de zeven leden stemde voor een renteverhoging met 25 basispunten. In de beleidsverklaring houden gouverneur Michl en co vast aan de visie dat de beleidsrentes nog hoger kunnen als (vraag-gedreven) inflatie opnieuw versnelt door loondruk. De CNB verwijst naar nominale loonstijgingen van 11.9% in de industrie en 14.9% in de bouwsector begin dit jaar. In haar nieuwe beleidsrapport van mei zal ze de effecten hiervan doorrekenen. Tot nu toe hield ze rekening met gemiddeld 8.5% dit jaar. Het basisscenario blijft echter een stabiel rentebeleid. Rentes zijn hoog genoeg om consumptie en kredietvraag af te remmen en zo inflatie af te koelen. Op basis van de inflatievooruitzichten van de centrale bank wordt de reële beleidsrente van volgend jaar sterk positief. Inflatie bedroeg 16.7% j/j in februari en zal in de tweede jaarhelft beneden 10% duiken. In 2024 zou ze de 2%-inflatiedoelstelling benaderen. De sterke Tsjechische kroon helpt ook mee om de financiële condities te verstrengen en de munt mag zelfs gerust nog wat sterker van gouverneur Michl. Opnieuw staat er in de beleidsverklaring een warme oproep aan het fiscaal beleid om ook haar duit in het zakje te doen in de inflatiestrijd. (Geld)marktverwachtingen dat de Tsjechische beleidsrente de volgende maanden al kan zakken zijn voorbarig, oordeelt de CNB. Wat de groei ten slotte betreft, liet Tsjechië een technische recessie optekenen eind vorig jaar. Vooral consumptie stond ondanks een krappe arbeidsmarkt stevig onder druk. Bedrijfsinvesteringen en de huizenmarkt koelen ook af. Voorlopig is de onzekere economische toekomst onvoldoende reden om doorslaggevende variabele te worden in het monetaire beleid.

De Tsjechische kroon won gisteren terrein na de CNB-vergadering. EUR/CZK viel terug van 23.65 tot 23.55. Tsjechische swaprentes wonnen op dagbasis tot 9 basispunten aan het korte eind van de curve (+3 bpn voor 10j). De rentemarkt volgde deels ook de dagbeweging van gisteren. 

EUR/CZK: Tsjechische kroon wint na CNB-beslissing

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt