Bodem onder rentemarkt wordt steviger

De markten: kort op de bal

Markten herstellen na turbulente periode

Flag EU

Het glas was gisteren halfvol. De paniekreactie van vrijdag omtrent Deutsche Bank is volledig uitgewist. Duitse rentes stegen met meer dan 10 basispunten over bijna de volledige curve, terwijl de winsten aan het korte eind in de VS zelfs opliepen tot meer dan 20 basispunten. De meeste beurzen – uitgezonderd Nasdaq – eindigden positief met Europese uitschieters tot +1.5%. Op de wisselmarkt herstelde EUR/USD verder richting 1.08. Hoewel het marktsentiment uiterst fragiel blijft, viel het herstel gisteren op ondanks Europese ontleningscijfers. Die wezen op vertragende kredietgroei en toonden aan dat ook Europese deposito’s hun weg naar hoger rentende alternatieven vonden. Dezelfde cijfers hadden vorige week waarschijnlijk een volledig andere marktreactie uitgelokt. Verder onthouden we van gisteren dat de veiling van Amerikaanse kortlopende obligaties (looptijd 2 jaar) maar stroef verliep. Een teken dat de bodem onder de rentemarkt opnieuw steviger wordt na de turbulentie sinds de val van de Amerikaanse Silicon Valley Bank.

Vanochtend houdt de markt de marsrichting van gisteren aan, al vertraagt het tempo. In de VS krijgen we deze namiddag huizenprijzen, een regionaal bedrijfsvertrouwen (Richmond Fed) en consumentenvertrouwen. Vooral dat laatste zou kunnen tegenvallen. De hamvraag luidt of de markt hierdoor weer in een kramp schiet of niet. We verwachten het niet. Speeches van centrale bankiers en een veiling van Amerikaanse overheidsobligaties met een looptijd van 5 jaar verdienen ook de nodige aandacht. 

Amerikaanse 10j-rente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Canadese centrale bank met een logisch status quo

Canadese centrale bank met een logisch status quo

Sterke ISM onder de mat geveegd

Sterke ISM onder de mat geveegd

Op Aziatische rondreis

Op Aziatische rondreis

Markt negeert Fed-voorzitter Powell

Markt negeert Fed-voorzitter Powell