Japanse inflatie koelt fors af, maar…

De markten: kort op de bal

Yen heeft zich op korte tijd terug in de gratie van de markt gewerkt

De Japanse inflatiecijfers voor februari gingen fors lager. De algemene inflatie dook van 4.3% tot 3.3%. De index exclusief verse voeding, waar de Bank of Japan veel belang aan hecht, vertraagde zelfs tot 3.1%. Er is echter een ‘maar’. De onderliggende inflatie ‘exclusief voeding en energy’ klom onverwacht van 3.2% tot 3.5%. De daling in de algemene inflatie is bovendien vooral het gevolg van een reeks prijsbeperkende maatregelen/subsidies (o.a. energie) van de regering om de koopkracht te beschermen. Ondertussen loopt de onderliggende inflatie wel op en worden ook steeds hogere lonen afgesproken in de loononderhandeling. Dat ondersteunt de consumptie maar dreigt ook de inflatie te bestendigen, al blijkt dat niet onmiddellijk uit de cijfers.

In eerste instantie geven de cijfers van vandaag de Bank of Japan alvast bijkomende ademruimte om de kat uit de boom te kijken. Tot voort kort stond de Bank of Japan stevig onder druk om het ultra-soepele beleid af te bouwen of zelfs volledig te laten varen. De markt testte agressief het 0.50% plafond voor de 10-j rente. Zolang de BoJ geen aanstalten maakte om te bewegen, leek de yen een vogel voor de kat. De voorbije twee weken bleek wel dat de wind op de markten snel uit een andere hoek komen, en dat geldt ook voor het BoJ-beleid en de yen. De algemene rentedaling omwille van de spanning op de financiële markten verbeterde de relatieve positie van Japan. Het renteverschil met de VS nam fors af. Bovendien kozen de Japanners in de huidige context blijkbaar opnieuw voor ‘veiligheid kort bij huis’. De Japanse 10-j rente daalde ondertussen terug van 0.50% tot 0.30%. Het weerhield de yen er niet van om opnieuw zijn rol van veilige haven op te nemen. Na de toespraak van Powell voor het Congres op 8 maart (“waarschijnlijk rente forser verhogen”) noteerde USD/JPY bijna 138. Na 14 dagen financiële turbulentie zijn we op weg naar de kaap van 130.

De nieuwe BoJ-voorzitter Ueda kan zijn eerste beleidsvergadering (28 april) waarschijnlijk starten in een veel comfortabelere situatie dan dat hij bij zijn aanstelling een maand geleden dacht. De BoJ kan nu rustig de kat uit de boom kijken. De yen helpt zelfs om de inflatie in te tomen. Zolang de onzekerheid/het debat over de financiële stabiliteit in de VS aanhoudt, speelt de yen waarschijnlijk met goede kaarten. Ook verder in de toekomst ziet het er goed uit. De Fed (en een aantal andere centrale banken) zijn mogelijk kort bij de piek van de rentecyclus. Verwacht van de BoJ op termijn geen agressieve monetaire verstrakking, maar wel het terugschroeven van enkele scherpe kantjes van het ultra-soepele beleid. We spreken in de voorwaardelijke wijs, maar zo kan ook op het iets langere termijn het (relatief) monetair beleid nog in het voordeel van de yen uitdraaien. De yen als veilige haven in tijden van turbulentie is hoe dan ook terug van (even) weggeweest. 

Figuur - USD/JPY: yen ‘plots’ opnieuw veilige haven

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Reële rentes voeren de forcing

Reële rentes voeren de forcing

Make or break voor Amerikaanse politiek

Make or break voor Amerikaanse politiek