vlagecBOE
vlagecBOE

Bank of England verhoogt tot 4.25%

De markten: kort op de bal

Centrale bank verwacht nog steeds fors lagere inflatie dit jaar ondanks inflatie-opstoot in februari

vlagecUK

De Bank of England verhoogde de rente zoals verwacht met 25 basispunten tot 4.25%. De stemming was opnieuw niet unaniem. Twee raadsleden (van de negen) opteerden om de rente onveranderd te houden.

De BoE beschikte op deze vergadering niet over een uitgebreid beleidsrapport. Dat volgt in mei. Vergeleken met de uitgebreide analyse van februari tonen Bailey en co zich iets optimistischer over de groei, globaal maar ook in het VK. Zo verwachten ze nu een licht positieve groei in het tweede kwartaal. In februari ging ze nog uit van een  contractie met 0.4%. De vraag wordt onder meer ondersteund door een aantal fiscale maatregelen zoals bekendgemaakt in de recente begrotingsupdate van de regering. Dit voorkomt een verdere daling van het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen. Ook de arbeidsmarkt blijft sterker dan verwacht. De loonstijgingen blijven wel in lijn met de assumpties van februari.

De inflatieopstoot in februari tot 10.4% j/j was uiteraard een tegenvaller. Toch krijg je de indruk dat het de Bank niet echt verontrust. De stijging kwam vooral op conto van één volatiele component (kleding en schoenen). De diensteninflatie evolueerde zelfs iets beter dan het vooruitzicht in februari. De BoE gaat er dan ook nog steeds vanuit dat de inflatie vanaf het tweede kwartaal fors zal dalen, mogelijk zelfs meer dan vooropgesteld, al heeft ook dat deels te maken met de verlengde steunmaatregelen van de regering om de energiekost te drukken.

Ook de BoE volgt de data en andere (financiële) ontwikkelingen op de voet. Over het toekomstige beleid behoudt ze de aanwijzing van begin februari: indien de inflatie hardnekkiger aanwezig blijft, kan de BoE het beleid verder verstrakken. Hoewel het niet met zoveel woorden gezegd wordt, betekent dat laatste uiteraard ook dat de centrale bank een pauze kan inlassen of de rentecyclus beëindigen indien de inflatie wel terugkeert tot het BoE-scenario.

De marktreactie op de beslissing blijft beperkt. De Britse 2-j rente stabiliseert nabij 3.40%. De markt schat de top in de Britse beleidsrente nog steeds in de buurt van 4.50% deze zomer. Het pond probeerde onmiddellijk na de aankondiging wat terrein te heroveren. Sommigen dachten blijkbaar dat BoE na de recente turbulentie aan de kant kon blijven staan. Ondertussen noteert EUR/GBP wel al terug in de buurt van 0.885. Tot nader bericht behoudt de euro (aanzienlijk) meer kans op rentesteun dan het pond. We zien dan ook een stevige bodem voor de EUR/GBP combinatie. EUR/GBP 0.8925/75 blijven de eerstvolgende tussenhaltes voor een terugkeer richting 0.90.

Figuur - EUR/GBP: pond niet onder de indruk van (mogelijke laatste?) BoE renteverhoging.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse economie raakt voorlopig niet uit het slop

Japanse economie raakt voorlopig niet uit het slop

Brits arbeidsmarktrapport te gemengd voor eenduidige conclusies

Brits arbeidsmarktrapport te gemengd voor eenduidige conclusies

China lost eerste fiscaal shot

China lost eerste fiscaal shot

Britse pond is kwetsbaar in aanloop naar BoE meeting

Britse pond is kwetsbaar in aanloop naar BoE meeting